Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl 
 

Czy menedżer z korporacji może zostać Aniołem Biznesu?

Klub Dyrektorów Finansowych „Dialog” wraz z Lewiatan Business Angels postanowiły sprawdzić, czy w opinii członków zarządów i dyrektorów finansowych praca w korporacji przygotowuje do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej czy też zainwestowania w cudzy biznes i objęcia go patronatem. Efektem przeprowadzonego badania i  spotkań członków ww. organizacji jest raport „Jeśli nie tylko dyrektorem, to kim jeszcze mogę być?” ukazujący opinie menedżerów na temat alternatywnych form kariery.
Badani stwierdzili, że długoletnia praca w korporacji na wysokim szczeblu menedżerskim najlepiej przygotowuje do roli właściciela i menedżera własnego biznesu (39%), inwestora – Anioła Biznesu (19%), czy polityka (19%). Dla respondentów najlepszym źródłem wiedzy o roli Anioła Biznesu są znajomi (70%), uczestnictwo w sieci Aniołów Biznesu (21%) oraz sami Aniołowie Biznesu (9%). Wg badań kierownicy wysokiego szczebla uznają, że podjęcie roli Anioła Biznesu wymagałoby od nich podniesienia kompetencji. Połowa z nich uważa, że aby zostać Aniołem Biznesu, trzeba poprawić zdolności interpersonalne, komunikacyjne i negocjacyjne. Jedna trzecia wskazuje na konieczność podniesienia umiejętności w zakresie zarządzania MŚP. Co piąty badany wskazuje na konieczność pogłębienia znajomości rynku, na którym ma działać podmiot objęty inwestycją. 
 
Interesujące jest wyobrażenie menedżerów na temat oczekiwań autorów projektów inwestycyjnych. Połowa badanych uważa, że właściciel startupu oczekuje od Anioła Biznesu wsparcia w sprzedaży produktów firmy  i  wiedzy makroekonomicznej (45%). Co dwudziesty pytany wskazał na wsparcie w negocjacjach z zewnętrznymi podmiotami. W raporcie można ponadto odnaleźć komentarze menedżerów i ekspertów do badania. Badanie zostało zrealizowane w okresie kwiecień – czerwiec 2013 roku, na grupie 300 członków zarządów i dyrektorów finansowych średnich i dużych firm,  uczestniczących w społeczności Business Dialog.
 
Publikacja będzie dystrybuowana wśród interesariuszy obydwu instytucji, można ją również bezpłatnie pobrać ze stronwww.businessdialog.pl, www.kdfdialog.pl i www.lba.pl
Lewiatan Business Angels
Najbardziej prężna w Polsce sieć Aniołów Biznesu, działającą przy Konfederacji Lewiatan. Zajmuje się kojarzeniem atrakcyjnych projektów inwestycyjnych z inwestorami poszukującymi ciekawych projektów, mających duży potencjał wzrostu.  Wspiera przedsięwzięcia we wczesnej fazie rozwoju. Współpracuje z kilkudziesięcioma zaufanymi inwestorami. Są to starannie wybrani przedsiębiorcy lub menedżerowie, którzy dysponują kapitałem w wysokości od kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych. Oprócz zaangażowania finansowego w nowy projekt wnoszą również wsparcie merytoryczne, doświadczenie i kontakty biznesowe.
 
Klub Dyrektorów Finansowych „Dialog”
Misją Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” jest rozwój osobisty i zawodowy menedżerów odpowiedzialnych w firmach i instytucjach za finanse, uzyskiwany poprzez dzielenie się wiedzą, doświadczeniem, kontaktami i pomysłami oraz poprzez twórczą i koleżeńską rozmowę. Siedzibą Klubu jest Warszawa, a oddziały są we Wrocławiu, Sopocie, Bydgoszczy, Łodzi i Katowicach. Serwisem społecznościowym Klubu jest Business Dialog www.businessdialog.pl

 
W składzie kapituły Klubu w 2013 roku są: Danuta Dąbrowska, Pandora, Janusz Buława, Eiffage Budownictwo, Dariusz Duma, Chiltern, Mariusz Grajda, Coty, Cezary Klimont, Totalizator Sportowy, Tomasz Pieniążek, Hotele SPA Dr Irena Eris, Robert Zaranowicz, home.pl.
 
Więcej informacji udziela:
Lewiatan Business Angels: 
Szymon Kurzyca
Tel. 502 511 795

www.lba.pl
 
Klub Dyrektorów Finansowych „Dialog” i Klub „Dyrektor na Swoim”:
Iwona D. Bartczak 
Tel. 695 622 641 

www.businessdialog.pl
 


Autor: Konfederacja Lewiatan


 
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl