Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl 
 

Fundacja Dzieci Niczyje poprowadzi telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Fundacja Dzieci Niczyje będzie odpowiedzialna za prowadzenie ogólnopolskiego, bezpłatnego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży w 2013 roku. Do jej zadań będzie również należało prowadzenie akcji informacyjnych i promocyjnych, skierowanych do obywateli na terenie całego kraju na temat funkcjonowania telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży.

Z telefonu zaufania będą mogły skorzystać dzieci i młodzież potrzebujące pomocy oraz ofiary przemocy w rodzinie.

 

Konsultanci obsługujący telefon zaufania udzielą również porad, a także będą reagować w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka.

 

Wcześniej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przyznało Fundacji Itaka – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych dotację w wysokości 110 tys. zł na prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci.Autor: MSW


 
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl