Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl 
 

Kolejny rekord: ponad 10 milionów elektronicznych odpisów z KRS

Usługa udostępniana jest bezpłatnie pod adresem http://ems.ms.gov.pl
Pobrane wydruki mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację.


Na stronie internetowej platformy eMS udostępniany jest również do wglądu Monitor Sądowy i Gospodarczy, zgodnie ze zmianami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2012 r.


Powyższe usługi wpływają na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej i podniesienie jakości życia społecznego poprzez ułatwiony dostęp do informacji i obniżenie kosztów.


Jest to kolejny krok na drodze realizacji strategii Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie świadczenia merytorycznych usług związanych z komunikacją z wymiarem sprawiedliwości, a w szczególności obsługą Krajowego Rejestru Sądowego.Autor: Ministerstwo Sprawiedliwości


 
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl