Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl 
 

Elektroniczny formularz usprawni kontakt z e-administracją

Przedsiębiorca będzie mógł złożyć ustandaryzowany wniosek w formie elektronicznej albo papierowej (po uprzednim jego wydrukowaniu). Takie rozwiązania przewidziano w przyjętych przez rząd założeniach do projektu ustawy o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych.

W praktyce oznacza to, że nie będzie już wielu różnych wzorów wniosków w przypadku tej samej procedury administracyjnej, czyli proces uzyskiwania decyzji lub pozwolenia będzie przebiegał sprawniej. Przyspieszy to i uprości załatwianie spraw urzędowych, czyli w efekcie ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej. Przedsiębiorca uniknie dołączania zbędnych załączników do wniosku oraz oryginałów lub poświadczonych notarialnie kopii dokumentów. Udostępnione zostanie 73 projekty wzorów wniosków do procedur administracyjnych określonych w 22 ustawach.

 

Proponowane rozwiązania stanowią kontynuację działań podejmowanych przez rząd służących deregulacji gospodarki. Obecnie obowiązują trzy ustawy deregulacyjne. Pierwsza, która funkcjonuje od lipca 2011 r., umożliwia m.in. składanie w urzędach oświadczeń zamiast zaświadczeń, odpisów i wypisów, druga – zmniejszająca uciążliwe obowiązki informacyjne nałożone na przedsiębiorców weszła w życie w 2012 r. Trzecia ustawa deregulacyjna zaczęła obowiązywać od początku 2013 r. Dzięki niej firmy o obrotach do 1,2 mln euro będą mogły skorzystać z rozliczenia VAT metodą kasową, czyli odprowadzania podatku po otrzymaniu zapłaty.
 Autor: KPRM


 
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl