Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl 
 

Nadal pracownikom przysługuje wole za święto w niedzielę

Obecnie zgodnie z postanowieniem art.130 § 2 Kodeksu pracy, każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Ponadto jeżeli zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy święto przypada w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, to nie obniża ono wymiaru czasu pracy.

Z przepisów jednakże wynika, że w przypadku gdy w dzień ustawowo wolny od pracy wypadnie święto, pracownikowi nie przysługuje z tego tytułu dodatkowy dzień wolny, który mógłby wykorzystać w okresie rozliczeniowym. Tak jest np. w dniu 1 maja 2011 roku, który wypada w tym roku w niedzielę.
Możliwa jest jednak sytuacja gdy pracownikowi przysługiwać będzie ten dodatkowy dzień wolny. Sytuacja taka będzie miała miejsce wówczas, gdy pracodawca nie dokonał odpowiednich zmian w regulaminie pracy. Przepisy zawarte w regulaminie pracy mogą kształtować prawa i obowiązki pracownika w sposób bardziej korzystny niż koniec pracy, z tego też względu w razie zmian kodeksu pracy pracodawca nie ma obowiązku wprowadzać nowych mniej korzystnych rozwiązań wynikających z kodeksu pracy, pozostawiając nadal te, które są dla pracownika korzystniejsze. Z tego też względu, jeżeli pracodawcy nie dokonali zmian w regulaminie pracy, pracownikowi będzie przysługiwał nadal dodatkowy dzień wolny, jeżeli w niedzielę wypadnie święto.

J/OAutor: Jarosław Olejarz


 
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl