Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl 
 

Mało firm chce zatrudniać nowych pracowników

„Przedsiębiorstwa są w dobrej kondycji finansowej, mają sporo wolnej gotówki ulokowanej w bankach, ale mimo to niechętnie zatrudniają nowych pracowników. Dzieje się tak, ponieważ firmy obawiają się dalszego pogorszenia sytuacji w krajach strefy euro, szczególnie niepokoi ich możliwość zmniejszenia zamówień z  zachodnich rynków.


Pracodawcy obawiają się także dalszego wzrostu kosztów pracy, dlatego coraz częściej rezygnują z zawierania stałych umów z pracownikami, na rzecz innych elastycznych form zatrudniania.Do stagnacji, czy wręcz pogorszenia sytuacji na rynku pracy w najbliższych miesiącach, może się także przyczynić polityka rządu. Krajowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia w latach 2012 – 2014 nie przewiduje (poza podniesieniem wieku emerytalnego), żadnych zmian systemowych, które mogą zwiększyć efektywność wprowadzania bezrobotnych na rynek pracy. Skupia się natomiast na wydawaniu pieniędzy z funduszy unijnych na różne, nie zawsze spójne cele. To pokazuje brak kompleksowego podejścia do sytuacji na rynku pracy i wyzwań, które się z tym wiążą” – dodaje Monika Zakrzewska.Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan


 Autor: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan


 
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl