Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl 
 

NIK sprawdzi czy urzędy płacą abonament RTV

Opłatę abonamentową wnosi się niezależnie od liczby używanych odbiorników. Obowiązek wnoszenia tej opłaty mają również publiczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe oraz domy pomocy społecznej. Opłatę wnosi się za używanie odbiornika niezależnie czy jest on w budynku, zespole budynków czy też w samochodach będącym w używaniu. Firmy i instytucje wnoszą opłatę abonamentową za każdy używany odbiornik radiowy i telewizyjny. Obecnie wysokość rocznej opłaty za używanie odbiornika radiowego to 59,40 zł a odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego to 199,80 zł. NIK w ramach kontroli wykonania budżetu przez ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie oraz jednostki samorządowe sprawdza w tym roku m.in., czy kontrolowane instytucje państwowe opłaciły abonament radiowo-telewizyjny.

Cały czas ściągalność opłat abonamentowych jest dość niska i nie przekracza połowy należnych opłat. Opłat nie uiszczają nie tylko osoby fizyczne ale także firmy i urzędy, a przecież praktycznie każdy samochód użytkowany przez przedsiębiorców i instytucje państwowe i samorządowe wyposażony jest w radioodbiornik. Stąd też NIK przyjrzy się jak opłacane są abonamenty przez instytucje, które podlegają jego kontroli. Należy także przypomnieć, że korzystanie z zestawu do odbioru telewizji kablowej lub satelitarnej nie zwalnia z uiszczania opłat.

 Autor: Najwyższa Izba Kontroli


 
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl