Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl 
 

Emeryci i renciści dostaną podwyżkę

Zgodnie z projektem, wszystkie emerytury i renty będą podwyższone o jednakową kwotę, która wyniesie 71 zł. O tę kwotę podwyższone zostaną także emerytury i renty rolników indywidualnych, służb mundurowych oraz świadczenia pozaubezpieczeniowe: zasiłki i świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, renty dla kombatantów oraz inwalidów wojennych i wojskowych.

Waloryzacja obejmie również podstawę wymiaru świadczenia. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy w 2012 r., kwoty najniższej emerytury i renty będą wynosić:
- 799,18 zł miesięcznie – to kwota najniższej emerytury, renty dla osób całkowicie niezdolnych do pracy;
- 613,38 zł miesięcznie - renta dla osób częściowo niezdolnych do pracy.W projekcie przewidziano również zwiększenie dodatków do emerytur i rent. Zostaną one podwyższone o wskaźnik procentowy waloryzacji, czyli o 104,8 proc. Wskaźnik ten będzie miał również zastosowanie do obliczania maksymalnych kwot zmniejszeń świadczeń w przypadku osiągania przez emeryta lub rencistę dochodu z pracy.

Projekt nowelizacji ustawy nie pociąga za sobą dodatkowych obciążeń budżetu państwa. Wydatki na ten cel mieszczą się w zarezerwowanych środkach zapisanych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok.

Źródło KPRMAutor: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów


 
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl