Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Znaczenie orzeczenia winy przy rozwodzie

Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Słowa kluczowe: rozwód

Mam nieprawomocny wyrok w sprawie rozwodowej z orzeczeniem mojej winy. Nie wiem, czy się odwoływać aby nie przeciągać sprawy i kosztów. Po 10 latach małżeństwa, gdzie żona nie okazywała mi uczuć, zdradzała mnie i ja zdradziłem też żonę. Jak się o tym dowiedziała, zerwałem kontakty z kochanką i próbowałem naprawiać związek, ale się nie udało. Po odejściu od żony złączyłem się z tą kobietą i po roku urodziło się dziecko. Sąd uznał tylko moją winę. Żona zajmuje moje mieszkanie służbowe i nie opłaca czynszu. Ja mam komornika i do tej pory alimenty w wysokości 1 tys. zł. Sam zarabiam ok. 3 tys. zł. Zostaje mi na przeżycie i drugie dziecko niewiele. Czy sądy nie biorą pod uwagę, że nie mam za co spotykać się z dzieckiem i czy dziecku z konkubinatu nic sie nie należy?

Jeżeli chodzi o orzeczenie winy w wyroku rozwodowym, to orzeczenie winy oprócz elementu czysto moralnego ma też wymiar materialny, choć w wąskim zakresie. Kwestia orzeczenia winy małżonka ma istotne znaczenie przy ustalaniu obowiązku alimentacyjnego. Zgodnie z art. 60 § 2 krio (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. W takim przypadku obowiązek ten trwa do czasu, gdy małżonek na rzecz którego orzeczono alimenty, zawrze nowy związek małżeński.

W przypadku gdy rozwód orzeczono bez orzekania o winie, obowiązek alimentacyjny na rzecz małżonka jest ograniczony do 5 lat od orzeczenia rozwodu. Ponadto w takim przypadku alimentów małżonek może żądać tylko w przypadku, gdy pozostaje on w niedostatku.

Jeżeli chodzi o samo ustalenie winy rozkładu pożycia małżeńskiego, to ocena całego zebranego materiału dowodowego należy do sądu. Z opisanego jednak stanu faktycznego wynika, że sąd badając sprawę ustalił wyłączną Pana winę biorąc za przesłankę Pana zdradę. Zdrada, czyli niedochowanie wierności małżeńskiej, dotyczy sytuacji, gdy jeden z małżonków współżyje z osobą trzecią a nawet, gdy występuje brak takiego współżycia, jednakże małżonek ten związany jest z osobom trzecią więzią uczuciową. Sądy przyznają, że nawet jednorazowy postępek małżonka może stać się przyczyną trwałego i zupełnego rozkładu, dotyczy to w szczególności takich faktów jak cudzołóstwo i ciężka zniewaga - orzeczenie SN z dnia 24.04.1951 r., sygn. C667/50, OSN 1953/1, poz. 9. W opisanym przypadku można powiedzieć, że wcześniejsze zdrady żony mimo, że zaistniały to w owym przypadku nie doprowadziły do ustania małżeństwa. Odmienna ocena została uznana w Pana postępku. Dla oceny sądu ma istotne znaczenie więź uczuciowa. Zgodnie z orzecznictwem Sądu najwyższego, związanie się małżonka z inną osobą węzłem uczuciowym, w którym wprawdzie nie dochodzi do cudzołożnych stosunków, ale któremu towarzyszą wyznania miłości i pocałunki, może być odczute przez drugiego małżonka jako naruszenie, a nawet zerwanie więzi uczuciowej i moralnej, która łączyła małżonków i może być - zależnie od okoliczności - uznane za ważną przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego (orzeczenie SN z dnia 26.03.1952 roku, sygn. C813/51, NP. 1953/5, str. 82).Stąd prawdopodobnie takie orzeczenie o Pańskiej winie.
Z powyższych względów przy wnoszeniu apelacji co do winy rozkładu pożycia małżeńskiego raczej trudno będzie Panu zmienić orzeczenie sądu I instancji, jednakże nie możemy się wypowiadać, gdyż nie znamy akt sprawy i zebranego materiału dowodowego. Apelację może Pan wnosić co do całego orzeczenia lub poszczególnych jego sentencji, np. tylko w zakresie obowiązku alimentacyjnego.
W myśl przepisu art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego do alimentacji. Zakres obowiązku alimentacyjnego zależeć będzie od szczególnej sytuacji uprawnionego i zobowiązanego, konkretnych warunków społeczno-ekonomicznych. Sąd na podstawie zebranych dowodów dokonuje oceny tych potrzeb oraz możliwości zobowiązanego i ustala kwotę należnych alimentów. Prawo w żaden sposób nie precyzuje jak tłumaczyć taki zapis, pozostawiając pełną swobodę ocenie sądu. Może Pan w tym zakresie np. złożyć apelację od wyroku, a jeżeli nawet by jej Pan nie złożył, może Pan w terminie późniejszym żądać obniżenia alimentów.

Co do zasady zobowiązany do płacenia alimentów może wystąpić do sądu o obniżenie wysokości zasądzonych alimentów, w sytuacji gdy jest to uzasadnione, np. w przypadku:
 • gdy pogorszyła się sytuacja majątkowa zobowiązanego np. z powodu ciężkiej choroby stracił pracę, która była jedynym źródłem dochodu, itp.
 • gdy zmniejszyły się (usprawiedliwione) potrzeby uprawnionego np. dziecko uzyskało źródło dochodu w postaci stypendium socjalnego, które częściowo zaspokaja jego potrzeby,
 • gdy zobowiązanemu do płacenia alimentów przybyła nowa osoba uprawniona względem niego do alimentacji, np. urodziło mu się dziecko lub o alimenty wystąpili rodzice.
Wyjątkowo zmianę taką może uzasadniać także całkowita utrata przez zobowiązanego możliwości uzyskania jakichkolwiek dochodów np. na skutek ciężkiego kalectwa powodującego całkowitą niezdolność do pracy.
 
Porady prawne
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2008-01-21
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Słowa kluczowe: rozwód
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.