Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Żądanie zwrotu zapłaconych kredytów przez współmałżonka

Jestem po rozwodzie bez orzeczenia o winie. W trakcie trwania związku małżeńskiego, wspólnie z byłą żoną zaciągaliśmy pożyczki w bankach, o których doskonale wiedziała, lub też sama je zaciągała, posiadała moje pełnomocnictwo i mogła reprezentować moją osobę w bankach i innych instytucja. Mogła podpisywać wszystkie dokumenty. Posiadaliśmy mieszkanie własnościowe, które zostało sprzedane po rozpadzie małżeństwa a środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania zostały przeznaczone na spłatę kredytu mieszkaniowego oraz windykacji bankowych. Pracuje poza granicą Polski i dlatego moja była żona posiadała pełnomocnictwa praktycznie do wszystkiego. Tym samym prowadziła gospodarstwo domowe podczas mojej nieobecności, jak się jednak okazało nie spłacała rat kredytu w kilku bankach przez okres 4 lat. Skutecznie niszczyła korespondencje, nie opłacała czynszu mieszkaniowego przez taki sam okres. Na dzień dzisiejszy spłacam dalej kredyty z wcześniejszego związku. Żona nie dokłada złotówki na żadne raty. Chce założyć jej sprawę o podział środków jakie wyłożyłem na spłaty kredytów oraz oddanie polowy wszystkich poniesiony przeze mnie kosztów. Czy ta sprawa może ulec przedawnieniu? Jakie będą koszty procesowe, gdy chcę żądać zwrotu 170 tys. zł? Jak ma wyglądać pozew do sadu?

Może Pan rozważyć sprawę w dwóch aspektach, a mianowicie na gruncie prawa cywilnego, a także na gruncie prawa karnego. Niewątpliwie majątek nabyty w trakcie małżeństwa stanowi Państwa majątek dorobkowy, i domniemywa się, że udziały w majątku tym małżonkowie mają równe. Zgodnie z art. 284 § 2 kk, odpowiedzialności karnej podlega sprawca, który przywłaszcza sobie powierzone mienie ruchome. W przypadku gdy jeden z małżonków uprawniony jest do zarządu tym majątkiem, dokonuje rozporządzeniem (sprzedaje), a środki uzyskane ze sprzedaży zatrzymuje wyłącznie dla siebie, to dopuszcza się właśnie czynu z art. 284 § 2 kk. W postępowaniu takim można wnosić powództwo cywilne, które sąd karny może rozpatrzyć wraz z sprawą karną (powództwo adhezyjne).W przypadku wniesienia powództwa odszkodowawczego, musiałby Pan sporządzić pozew przeciwko byłej żonie, w którym musi Pan wskazać swoje roszczenia a także w uzasadnieniu podać dowody na ich poparcie. Koszty sądowe w sprawach cywilnych, wynoszą co do zasady 5% wartości przedmiotu sporu (czyli ok. 8.500 zł). Co do przedawnienia roszczeń, to zgodnie z ogólną zasadą, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata (art. 118 Kc). Należy także dodać, że bieg przedawnienia roszczenia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpatrywania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia (art. 123 § 1 ust. 1 kc). Po przerwaniu biegu przedawnienia biegnie ono na nowo.

Wzór powództwa zarówno w sprawach cywilnych, jak i wzór wniosku do prokuratury, znajdzie Pan na naszych stronach.

Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl  

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-09-12
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne, Prawo rodzinne i opiekuńcze
Słowa kluczowe: długi, roszczenie regresowe, wspólność majątkowa
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.