Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej

Mam zamiar zawrzeć związek małżeński, jednak ja i narzeczony leczymy się psychiatrycznie. Ja mam zdiagnozowaną chorobę afektywną (nie jest to psychoza), narzeczony schizofrenię, stan jego zdrowia polepsza się, obecnie pobiera rentę na okres 2 lat. Ja pracuję i jestem samodzielna. Żadne z nas nie jest ubezwłasnowolnione. Czy konieczne jest wystąpienie o zgodę na zawarcie małżeństwa do sądu? Jak to się robi? Jakie dokumenty i orzeczenia lekarskie są potrzebne? Czy w przypadku zatajenia tego faktu w USC grożą nam sankcje karne lub automatyczne unieważnienie małżeństwa?

Przepisy określające warunki zawarcia małżeństwa zawiera ustawa kodeks rodzinny i opiekuńczy. Zgodnie z krio, obligatoryjnie nie może zawrzeć małżeństwa osoba:

 • niemająca ukończonych lat 18 (16 lat za zgodą sądu małżeństwo może zawrzeć kobieta),
 • osoba ubezwłasnowolniona całkowicie (musi być orzeczenie sądowe),
 • osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym,
 • osoba pozostająca już w związku małżeńskim,
 • krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej,
 • przysposobiony i przysposabiający.

Z powyższego wynika, że choroba psychiczna (niewątpliwie choroby, o których Pani pisała takimi są) powoduje zakaz zawarcia małżeństwa. Jednakże zgodnie z art. 12 § 1 krio, jeżeli jednak stan zdrowia osoby dotkniętej chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym, nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa. Konieczne zatem byłoby wystąpienie do sadu rodzinnego i opiekuńczego o wyrażenie zgody na zawarcie przedmiotowego małżeństwa. Zawarcie małżeństwa bez zgody sądu może skutkować jego unieważnieniem. Unieważnienia zawartego małżeństwa z powodu choroby psychicznej może żądać każdy z małżonków, powództwo takie może wytoczyć także prokurator.Oprócz skutku unieważnienia małżeństwa mogą także grozić osobie składającej nieprawdziwe oświadczenie przed urzędnikiem państwowym sankcje karne, chodzi o przestępstwo poświadczenia nieprawdy lub wyłudzenia poświadczenia nieprawdy, a także o ile zajdą odpowiednie przesłanki fałszowania dokumentów. Reasumując proponuję zwrócić się do sadu o zgodę na zawarcie małżeństwa.

Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl 

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-08-16
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Słowa kluczowe: małżeństwo, unieważnienie małżeństwa
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.