Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Zdrada jako zawiniona przesłanka rozowodowa i jej znaczenie przy orzeczeniu rozwodu

Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Słowa kluczowe: rozwód

Mąż złożył pozew o rozwód. Pierwsza rozprawa ma się odbyć w połowie sierpnia. Pozew jest bez orzekania o winie, małoletni syn (5 lat) ma być pod moją opieka, alimenty ustalone na 300,00 zł. Oboje pracujemy i mamy podobne zarobki. Jesteśmy małżeństwem 7 lat. W uzasadnieniu mąż jednak wskazał na moją winę, tzn. napisał ze współżyłam z osobą trzecią. Przyznałam się do tego mężowi we wrześniu ub. roku, gdy odczytał w moim telefonie sms. Sprawy przybrały dziwny obrót, oczywiście mąż był wściekł. Jednak zapewniłam go ze chcę być tylko z nim i bardzo go kocham a z tym człowiekiem mnie nic nie łączy. Jednak maż zaczął często wychodzić, wracał bardzo późno. Po pewnym czasie zaczęłam sprawdzać jego telefon i okazało się że dostaje bardzo miłe smsy od jakiejś koleżanki. Niestety trwa to do dziś, a koleżanka, niby, okazała się kochanką. Są ze sobą od co najmniej października ub. roku. Pomimo tego wszystkiego nie chcę rozwodu, bo naprawdę kocham męża i szkoda stracić to wszystko czego się wspólnie dorobiliśmy. Najbardziej ucierpi nasz synek, który jest bardzo zżyty z ojcem. Boję się sprawy pojednawczej. Nie wiem co mam powiedzieć. Chce spróbować jeszcze ratować ten związek, ale maż mówi że już nic nas nie łączy i ze mnie nie kocha. Ciągle wpaja mi że to moja wina, a jak pytam go o tą dziewczynę to twierdzi, ze z nią nie będzie. Jak nie stracić męża i wyjść obronną ręką z sądu?

Jeżeli chodzi o zdradę, to jest to jedna z tzw. zawinionych przesłanek rozwodowych. Ze zdradą czyli niedochowaniem wierności małżeńskiej mamy do czynienia w sytuacji, gdy jeden z małżonków współżyje z osobą trzecią, lub nawet gdy występuje brak takiego współżycia, jednakże małżonek ten związany jest z osobom trzecią więzią uczuciową (Nawet jednorazowy postępek małżonka może stać się przyczyną trwałego i zupełnego rozkładu, dotyczy to w szczególności takich faktów jak cudzołóstwo i ciężka zniewaga - orzeczenie SN z dnia 24.04.1951 r., sygn. C667/50, OSN 1953/1, poz. 9; Pożycie małżeńskie przy jednoczesnym pożyciu jednego z małżonków z inną osobą, jest pożyciem posiadającym cechy rozkładu; małżeństwo takie nie należy do małżeństw zasługujących na ochronę ze względu na interes społeczny – orzeczenie SN z dnia 20.11.1951 r, sygn. C839/51, OSN 1952/1, poz. 1”; Związanie się małżonka z inną osobą węzłem uczuciowym, w którym wprawdzie nie dochodzi do cudzołożnych stosunków, ale któremu towarzyszą wyznania miłości i pocałunki, może być odczute przez drugiego małżonka jako naruszenie, a nawet zerwanie więzi uczuciowej i moralnej, która łączyła małżonków i może być - zależnie od okoliczności - uznane za ważną przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego - orzeczenie SN z dnia 26.03.1952 roku, sygn. C813/51, NP. 1953/5, str. 82).


W opisanym przypadku można jednak się zastanawiać, czy w tym przypadku mamy winę po jednej stronie czy po obu stronach. W moim przekonaniu raczej skłaniałbym się do oceny opisanego stanu faktycznego, jako wskazującego na winę po obu stronach. Nie mniej jednak pomimo zaistnienia tej przesłanki, sąd może dość do wniosku, że w Państwa przypadku nie ma jeszcze sytuacji trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.
Rozkład pożycia małżeńskiego występuje wówczas, gdy występuje brak więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej pomiędzy małżonkami. Natomiast rozkład jest zupełny, gdy nie istnieje między małżonkami żadna więź duchowa, fizyczna ani gospodarcza, a więc gdy małżeństwo całkowicie przestaje funkcjonować.
Rozkład trwały występuje, gdy dokonując oceny funkcjonowania małżeństwa, opartej na doświadczeniu życiowym, dochodzimy do wniosku, że w określonych okolicznościach występujących w tej sprawie, nie ma możliwości powrotu małżonków do wspólnego pożycia. Przesłanką konieczną nie jest w tym przypadku upływ czasu. Okoliczności w sprawie, mogą potwierdzać przypuszczenie, że pomimo braku długiego okresu rozkładu małżeństwa, nie ma możliwości na ponowne nawiązanie więzi między małżonkami.

Zatem w przypadku gdy sąd dojdzie do przekonania, że zachodzą przesłanki do uzdrowienia sytuacji w małżeństwie, skieruje strony do mediacji. Skierowanie stron do mediacji powoduje zawieszenie postępowania sądowego. Zawieszenie takie może nastąpić także w sytuacji gdy postępowanie mediacyjne nie jest prowadzone, ale sąd nabierze przekonania, że istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa. Zawieszenie postępowania może nastąpić tylko raz w ciągu całego postępowania rozwodowego. O zawieszenie postępowania może wnosić także jedna ze stron, lub obie strony razem.

Samo orzeczenie winy przez sąd w wyroku rozwodowym, zasadniczo ma jedynie skutek w zakresie obowiązku alimentacyjnego. W przypadku, gdy nie orzeczono winy, małżonek może żądać alimentów tylko w przypadku, gdy pozostaje on w niedostatku. Okres żądania alimentów w tym przypadku ograniczony jest do 5 lat od rozwiązania małżeństwa. Przedłużenie tego okresu przez sąd następuje tylko w szczególnych wypadkach (do uznania sądu). W przypadku orzeczenia winy małżonka, małżonek, który nie został uznany za winnego, może żądać alimentów w każdym czasie. Ponadto nie znajduje tutaj zastosowanie przepis mówiący, że małżonek może żądać alimentów, gdy pozostaje w niedostatku. Dla żądania alimentów od małżonka wyłącznie winnego wystarczy, aby rozwód pociągał dla małżonka, który nie jest winny rozpadowi małżeństwa, pogorszenie jego sytuacji materialnej. Pogorszenie to powinno jednak być istotne. W obu przypadkach zawarcie nowego związku małżeńskiego przez byłego małżonka, powoduje wygaśnięcie w stosunku do niego obowiązku alimentacyjnego jaki ciążył na drugim małżonku.

Co do alimentów na rzecz dziecka, to ich zakres (wysokość) zależy od dwóch czynników, tj. potrzeb małoletniego dziecka oraz możliwości zarobkowych zobowiązanego (w tym przypadku ojca dziecka). Wnosząc pozew o alimenty należy wykazać, jakie są koszty związane z utrzymaniem dziecka, czyli jego potrzeby. Nawet gdyby zobowiązany nie pracował zupełnie, sąd może zasądzić alimenty, jeżeli uzna, że zobowiązany do alimentów może pracować i uzyskiwać dochód. W obowiązku alimentacyjnym chodzi nie tylko o samą wysokość uzyskiwanych w chwili orzekania dochodów, ale także o możliwości ich uzyskania. Jeżeli sąd dojdzie do przekonania, że np. ojciec dziecka może zatrudnić się w lepiej płatnej pracy, ale tego nie robi, żeby w ten sposób obniżyć swoje dochody a tym samym alimenty, sąd może to uwzględnić w wyroku. Generalnie rodzice zobowiązani są do zapewnienia takiej stopy życiowej dziecka, na jakiej sami żyją. Sytuacja wyżej opisana była identyczna gdyby to ojciec żądał alimentów od matki dziecka.

Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl


Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-07-25
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Słowa kluczowe: rozwód
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.