Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej w trakcie małżeństwa i podział majątku

Prowadzę jednoosobowo działalność gospodarczą. Jesteśmy w separacji (faktycznej, nie sądowej) z żoną, tzn. mieszkamy w tym samym domu ale od kilku lat mieszkamy w oddzielnych pokojach, prowadzimy odrębne gospodarstwa domowe. Niestety większość banków żąda przy udzieleniu kredytu wyrażenia zgody przez żonę (czy słusznie, skoro firma jest zarejestrowana tylko na mnie)? Chciałbym obecnie uregulować te sprawy, zakładam więc sprawę o rozwód. Jednak wcześniej chciałbym uporządkować sprawy firmy. W tym celu chciałbym otrzymać sądownie rozdzielność majątkową (o dobrowolnej rozdzielności moja żona nie chce słyszeć). Jakie są procedury ustanowienia takiej rozdzielności i jak długo to trwa. Czy w sprawie rozwodowej będę przy podziale mógł zachować firmę dając jej w zamian inny majątek trwały (dom, mieszkanie, gospodarstwo sadownicze)?

Ustanowienie rozdzielności majątkowej w trakcie małżeństwa i podział majątku

W przypadku zaciągania zobowiązań (np. kredytowych) przez jednego z małżonków, który nie posiada rozdzielności majątkowej, wymaga zgody współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązania kredytowego, jeżeli zaciągnięcie zobowiązania przekracza czynności zwykłego zarządu. Fakt żądania przez kredytodawców zgody współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązania kredytowego wynika z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (krio). Zgodnie z art. 41 § 1 krio, jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków.  Uzyskanie zatem zgody współmałżonka na zaciągnięcie kredytu, znacznie ułatwia ewentualne postępowanie windykacyjne gdyby kredyt nie był spłacany.Rozdzielność pomiędzy małżonkami powstaje:

 • na mocy aktu notarialnego ustanawiającego rozdzielność (najszybsze rozwiązanie),
 • w przypadku ubezwłasnowolnienia lub upadłości jednego z małżonków,
 • w przypadku orzeczenia rozwodu lub separacji,
 • na mocy orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową (art. 52 § 1 krio - Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej).

Postępowanie sądowe w zakresie rozdzielności majątkowej na podstawie art. 52 § 1 krio, jest postępowaniem dość szybkim, może zostać zakończone wydaniem orzeczenia praktycznie na jednej rozprawie, jednakże każda ze stron może przewlekać je np. składając kolejne wnioski dowodowe, nie stawiając się na wezwanie itp. Aby ustanowić rozdzielność należy złożyć wniosek do sądu o ustanowienie rozdzielności majątkowej, wskazując na ważne powody. Wniosek podlega opłacie sądowej w wysokości 200 zł.

Podział majątku jest także możliwy na podstawie umowy (w przypadku nieruchomości w formie aktu notarialnego) lub w wyniku postępowania sądowego. Na podstawie art. 35 krio, w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku. Wniosek o podział majątku wspólnego może zostać złożony w postępowaniu rozwodowym, na podstawie art. 58 § 3 krio - Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Wniosek o podział majątku wspólnego podlega opłacie w kwocie 1.000 zł, jeżeli jednak strony złożyły zgodny plan podziału, wówczas opłata sądowa wynosi 300 zł.

Oczywiście może Pan złożyć wniosek o taki podział, że Pan zatrzyma majątek przedsiębiorstwa prowadzonego przez Pana, przekazując jednocześnie żonie nieruchomości itp. Jednakże należy pamiętać o ekwiwalentności dzielonego majątku, tzn. co do zasady udziały małżonków w majątku wspólnym są równe, dlatego też co do zasady dział powinien uwzględniać tą zasadę. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku.

Porady prawne / Pomoc prawna
www.SerwisPrawa.pl  

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-05-31
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Słowa kluczowe: rozdzielność majątkowa, majątek wspólny, majątek osobisty
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.