Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Współmałżonek nie odpowiada za długi drugiego małzonka jeżeli nie wyrażał zgody na ich zaciągnięcie

Mąż mojej teściowej zaciągnął kredyt w banku w kwocie 110 tyś zł (niczym niezabezpieczony, bez poręczycieli). Moja teściowa jako jego żona nie podpisała zgody na ten kredyt, nie jest ona kredytobiorcą. Muszę zaznaczyć, że teściowa nie pracuje i w chwili zaciągania kredytu też nie pracowała. Mąż teściowej zaciągając kredyt prowadził działalność gospodarczą, w chwili obecnej nie pracuje, kredytu nie spłaca, wyprowadził się z domu. W tej chwili teściowa założyła mężowi sprawę o rozwód i alimenty na syna. Teściowa posiada mieszkanie, które jest jej majątkiem osobistym wynika to z aktu notarialnego, które wykupiła ze spółdzielni mieszkaniowej w trakcie trwania małżeństwa, ale przystąpiła do spółdzielni mieszkaniowej, wpłaciła wkład i dostała przydział przed zawarciem związku małżeńskiego. Po za wyżej wymienionym mieszkaniem małżonkowie nie posiadają nic (ewentualnie wyposażenie mieszkania). Czy teściowa będzie musiała spłacać kredyt zaciągnięty przez męża i czy jej mieszkanie bank może zabrać na poczet tego kredytu?

Zgodnie z treścią art. 41 § 2 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt. 9 ( prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy), a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

Przepis ten jest ustawowym ograniczeniem odpowiedzialności współmałżonka za długi zaciągnięte przez drugiego małżonka, który zaciągnął zobowiązania bez zgody współmałżonka jeżeli pozostają oni we wspólności ustawowej. Przepis ten nie stanowi podstawy do przyjęcia, że drugi małżonek staje się współdłużnikiem. Wprowadza on jedynie odpowiedzialność małżonka, który zaciągnął dług bez zgody współmałżonka do określonych składników majątku wchodzących w skład wspólności ustawowej (wynagrodzenie za pracę oraz uzyskane z innej działalności zarobkowej dochody stanowią majątek wspólny małżonków). Współmałżonek w tym zakresie musi znosić prowadzoną egzekucję przez wierzyciela, skierowaną do majątku wspólnego ograniczonego do wskazanych w tym przepisie składników majątkowych. Poza tym wierzyciel może kierować egzekucję przeciwko dłużnikowi do wszystkich składników jego majątku odrębnego.

Aby jednak mogło dojść do egzekucji przeciwko współmałżonkowi konieczne jest nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi nie będącemu dłużnikiem w trybie art. 787 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego). Zgodnie z art. 787 k.p.c., tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika.

Reasumując, w opisanym stanie faktycznym, gdy zobowiązania zostały zaciągnięte bez zgody współmałżonka, wierzyciel nie będzie w stanie uzyskać klauzuli wykonalności na współmałżonka, a tym samym nie będzie mógł prowadzić w stosunku do niego egzekucji, czy też do składników majątku wspólnego małżonków, poza wynagrodzeniem małżonka będącego dłużnikiem oraz z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej.

Porady prawne / Pomoc prawna
www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2011-01-21
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Słowa kluczowe: współmałżonek, dług, majątek wspólny, klauaula wykonalności, odpowiedzialność współmałżonka, zgoda współmałżonka
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.