Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Obowiązek alimentacyjny rodzica trwa nadal po ukończeniu pełnoletności przez dziecko

Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Słowa kluczowe: alimenty

Mój ojciec zostawił moją mamę jak byłam mała. Od tamtej pory widziałam go może ze dwa razy. Przez cały ten czas mój ojciec nie płacił mojej mamie żadnych alimentów. Dopiero, gdy ukończyłam 16 lat ojciec zaczął wpłacać jakąś sumę, przy czym było to zaledwie kilkadziesiąt złotych. Chciałabym się dowiedzieć czy ja mam prawo do tego żeby się domagać o zwrot alimentów za jakiś okres wstecz? I jak by to miało wyglądać? Dodam, że nie pracuję, nadal się uczę.

Zgodnie z treścią art. 133 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Z przepisu tego wynika obowiązek świadczeń alimentacyjnych do jakich obowiązani są rodzice względem dziecka. W przypadku uzyskania przez dziecko pełnoletniości obowiązek alimentacyjny trwa nadal, jeżeli dziecko nie jest jeszcze w stanie się samo utrzymać, np. gdy nadal uczy się.
 
Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. Wygaśnięcie obowiązku dostarczania środków utrzymania następuje dopiero gdy dziecko zostaje należycie przygotowane do samodzielnej egzystencji, co w szczególności w dzisiejszych czasach oznacza uzyskanie odpowiedniego do możliwości dziecka wykształcenia[1].
 
W opisanym stanie faktycznym przysługuje Pani prawo do żądania alimentów od ojca. Wysokość tych alimentów uzależniona jest od dwóch przesłanek, a mianowicie od uzasadnionych potrzeb uprawnionego  oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Obecnie w Polsce średnia wysokość zasądzanych alimentów na dzieci stanowi kwotę ok. 500 zł, ale w każdym przypadku sprawa ta jest indywidualnie rozstrzygana. Jeżeli wcześniej nie było orzeczenia sądowego w sprawie ustalenia obowiązku alimentacyjnego, może Pani wystąpić z powództwem do sądu o zasądzenie alimentów na Pani rzecz od ojca. Powództwo może Pani wnieść do Sądu Rejonowego, właściwego miejscowo dla Pani miejsca zamieszkania. Powództwo to zwolnione jest od opłaty sądowej. Zgodnie z art. 137 k.r.o. roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem lat trzech co oznacza, że może Pani żądać zapłaty alimentów za ten okres. W przypadku jednak wniesienia pozwu do sądu, niezaspokojone potrzeby uprawnionego z czasu przed wniesieniem powództwa o alimenty sąd uwzględnia zasądzając odpowiednią sumę pieniężną. W uzasadnionych wypadkach sąd może rozłożyć zasądzone świadczenie na raty.
Porady prawne / Pomoc prawna


[1] Wyrok NSA z dnia 18.09.2001 roku sygn. akt III SA 974/00
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-11-23
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Słowa kluczowe: alimenty
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.