Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Unieważnienie małżeństwa zachodzi tylko w szczególnych okolicznościach przewidzianych prawem

Nie możemy przeprowadzać niektórych formalności np. sprzedaży nieruchomości, ponieważ moja matka formalnie jest mężatką i wszędzie jest potrzebna zgoda męża. Związek małżeński matki zawarty został kilkadziesiąt lat temu ale praktycznie nie istniał od początku. Zaraz po ślubie się rozstali. Od tego czasu matka nie ma kontaktu z mężem, nie wiadomo nawet czy żyje. Jaka jest procedura unieważniająca związek rodziców mojej żony lub jak można pominąć go w różnych czynnościach prawnych?

Unieważnienia małżeństwa można żądać tylko z przyczyn wymienionych w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przyczyny te są wymienione i mogą do nich być zaliczone tzw. przeszkody małżeńskie:
 • wiek (mniej niż 18 lat)
 • ubezwłasnowolnienie całkowite
 • choroba psychiczna
 • bigamia
 • pokrewieństwo (w linii prostej oraz rodzeństwo)
 • powinowactwo (w linii prostej)
 • przysposobienie
Ponadto małżeństwo może być unieważnione z powodu wad oświadczenia woli:
 • brak świadomości i swobody wyrażenia woli,
 • błąd co do tożsamości drugiej strony związku małżeńskiego,
 • wpływ bezprawnej groźby wywołanej przez drugą stronę lub osobę trzecią na swobodę wyrażenia woli (jeżeli z okoliczności wynika, że składający oświadczenie mógł się obawiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste – tzw. wymuszone małżeństwo).
Jeżeli nie zachodzą przesłanki do unieważnienia małżeństwa, małżeństwo może być rozwiązane przez rozwód, ew. śmierć jednego z małżonków (lub uznanie za zmarłego). Należy zaznaczyć, że porzucenie rodziny czy też długotrwała faktyczna separacja może stanowić podstawę do orzeczenia przez sąd rozwodu (jeżeli zachodzi przesłanka trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego). Sam fakt nieobecności lub nieznajomości adresu zamieszkania współmałżonka nie stanowi o braku możliwości przeprowadzenia rozwodu (choć znacznie to utrudnia).
 
Niestety do czasu gdy małżeństwo formalnie nie zostanie zakończone, z punktu widzenia prawa osoba pozostaje w związku małżeńskim, a to niesie za sobą określone wymogi prawne (np. uzyskiwanie zgody współmałżonka do dokonania określonych czynności). Także na gruncie prawa spadkowego, z mocy ustawy taki małżonek dziedziczy po zmarłym współmałżonku, choćby nie zamieszkiwał i nie utrzymywał kontaktu ze współmałżonkiem od wielu lat. Z tego też względu należałoby sprawy te uregulować.
 
W pierwszej kolejności należałoby ustalić aktualny adres miejsca stałego zamieszkania współmałżonka (lub informację o jego zgonie). W tym celu należy zwrócić się z zapytaniem do MSWiA Wydziału Udostępniania Informacji Departamentu Spraw Obywatelskich. W celu uzyskania informacji z ewidencji PESEL należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z uzasadnieniem. We wniosku należy podąć jak największą ilość informacji jakimi dysponujemy o tej osobie. Należy wykazać także interes prawny udzielenia informacji, czyli wskazać dla jakich celów przedmiotowa informacja jest niezbędna. Opłata za udostępnienie danych wynosi 31 zł. Ewidencja oprócz miejsca stałego lub czasowego zameldowania zawiera również datę zgonu oraz numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który akt sporządził.
 
Porady prawne / Pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-07-18
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Słowa kluczowe: unieważnienie małżeństwa
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.