Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Polacy mogą wziąć rozwód także poza granicami kraju

Od 2004 roku jestem żonaty i do tego czasu mieszkamy w Anglii. Trzy miesiące temu moja żona wyprowadziła się z naszego wspólnego domu twierdząc, że chce rozwodu i podziału majątku, Posiadamy w Polsce dom w stanie surowym, zamkniętym z działką o powierzchni 1.700m2. Mamy również wspólne małoletnie dziecko. Małżonka twierdzi, że podział majątku będzie na nas dwoje i dziecko, a rozwód możemy wziąć tylko w Polsce. Czy nie ma możliwości wzięcia rozwodu w Anglii skoro ona tego chcę?

W przypadku rozwoduz dnia 29 maja 2000 roku w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich jeżeli małżonkowie na stałe lub zwyczajowo zamieszkują w Anglii (jeden z nich nadal tam zamieszkuje przynajmniej przez okres sześciu miesięcy w przypadku obywateli Państwa Członkowskiego. Sąd angielski stosuje prawo angielskie do postępowania rozwodowego. Jeżeli zapadanie wyrok rozwodowy w Anglii, może on zostać uznany we wszystkich krajach członkowskich zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1347/2000. W myśl tego przepisu orzeczenia wydane w jednym Państwie Członkowskim są uznawane w innych Państwach Członkowskich bez potrzeby przeprowadzenia specjalnego postępowania. Nieuznanie orzeczenia może nastąpić jedynie w przypadku, gdy: sądy angielskie będą sprawowały jurysdykcję nad postępowaniem rozwodowym zgodnie z rozporządzeniem Rady  1347/2000
 1. jeżeli uznanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym Państwa Członkowskiego, w którym wystąpiono o uznanie;
 2. jeżeli pozwanemu, który nie wdał się w spór, nie doręczono w należyty sposób pisma wszczynającego postępowanie lub dokumentu równorzędnego w czasie umożliwiającym mu przygotowanie obrony, chyba że zostało potwierdzone, że pozwany bez zastrzeżeń przyjął orzeczenie;
 3. jeżeli orzeczenia nie da się pogodzić z orzeczeniem wydanym między tymi samymi stronami w Państwie Członkowskim, w którym wystąpiono o uznanie;
 4. jeżeli orzeczenia nie da się pogodzić z wcześniejszym orzeczeniem wydanym w innym Państwie Członkowskim lub w państwie trzecim, w sporze między tymi samymi stronami, o ile to wcześniejsze orzeczenie spełnia warunki konieczne do jego uznania w tym Państwie Członkowskim, w którym wystąpiono o uznanie
Mogą Państwo także takie postępowanie przeprowadzić w Polsce, wówczas rozwód będzie orzekany według prawa polskiego, ale wymagać to będzie przynajmniej jednokrotnego stawiennictwa przed sądem w Polsce, gdyż zgodnie z art. 432 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), w każdej sprawie o rozwód lub o separację sąd zarządza przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron. Szczególna rola dowodu z przesłuchania stron może w niektórych sytuacjach prowadzić do uznania, iż pozbawienie jednego z małżonków możności złożenia zeznań w sprawie o rozwód, stanowi pozbawienie go możności obrony praw. W pozostałym zakresie możliwe jest korzystanie z pełnomocnika jakim jest adwokat lub radca prawny, który reprezentuje stronę w postępowaniu.
 
Porady prawne
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-02-18
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze, Prawo międzynarodowe prywatne
Słowa kluczowe: rozwód
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.