Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Podział majątku wspólnego małżonków, może być także częściowy

Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Słowa kluczowe: podział majątku

Właśnie mija dwa lata od rozwodu i rozpoczęcia procesu o podział majątku. Majątek to głównie budynek jednorodzinny w stanie surowym. Bezsporne jest, że budynek przypadnie mi, zaś problemem jest ustalenie wielkości kwoty spłat - kto, komu, ile, kiedy. Budynek niszczeje, traci na wartości a proces trwa. Czy można w postępowaniu odrębnym zakończyć już sprawę budynku - a wielkość spłat ustalać kiedy sąd zdecyduje się na cokolwiek?

Zgodnie z art. 46 kodeksu rodzinnego i opiekuńczym, do podziału majątku wspólnego małżonków stosuje się odpowiednio przepisy o dziale spadku, a dalej w myśl art. 688 k.p.c. o zniesieniu współwłasności. Zgodnie tymi przepisami, podział wspólnego majątku może nastąpić na podstawie umowy lub orzeczenia sądu. Z kolei podział umowny może objąć cały majątek lub być ograniczony do jego części. W przypadku podziału, zasadą jest, że dokonywany jest on w sposób fizyczny (poprzez przydzielenie pewnych składników majątkowych), a gdy taki podział nie jest możliwy lub zasadny, wówczas następuje podział z obowiązkiem spłaty.
Czyli sam podziału majątku dorobkowego można dokonać na dwa sposoby:
 1. w sądzie - w postępowaniu o podział majątku dorobkowego
 2. w drodze umowy pomiędzy byłymi małżonkami.
Oba przypadki są prawnie skuteczne, jednakże w obu są różne koszty jakie trzeba ponieść w związku z podziałem, W przypadku umownego podziału majątku pomiędzy małżonkami, jeżeli nieruchomość wchodzi w skład majątku dorobkowego, konieczne jest sporządzenie podziału w formie aktu (gdy podziałowi podlegają rzeczy ruchome wystarczająca jest zwykła forma pisemna). Oczywiście w akcie notarialnym może być ustalony jedynie częściowy podział, dotyczący tylko nieruchomości jak i podział całego majątku dorobkowego. Kwotę taksy notarialnej można negocjować z notariuszem, jednakże maksymalna taksa notarialna liczona jest od wartości majątku podlegającego podziałowi. Przy wartości 60.000 zł maksymalna taksa notarialna wynosi 1.010 zł + 0,4% od nadwyżki pow. 60 tys. zł. Do tak wyliczonej taksy notarialnej należy doliczyć także 22% podatku VAT oraz koszty wypisów oraz koszty zmian w księgach wieczystych. Łączne koszty zatem uzależnione są głównie od wartości nieruchomości, jako głównego składnika podlegającego podziałowi.
  
W przypadku postępowania sądowego o podział majątku, składając wniosek o podział majątku uiszcza się:
 • Opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych - pobiera się od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej.
 • Opłatę stałą w kwocie 300 zł - jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału majątku
W przypadku gdy istnieje zgodny plan podziału majątku, wówczas wnioskodawcą są oboje małżonkowie, gdy jednak nie ma możliwości porozumienia się pomiędzy nimi, wówczas należy samemu sporządzić plan podziału i wówczas uiścić opłatę sądową w wysokości 1.000 złotych. W przypadku podziału majątku należy wyszczególnić składniki majątku podlegające podziałowi, a także określić dokumenty potwierdzające tytuł własności. W przypadku nieruchomości konieczne będzie dołączenie wypisu z księgi wieczystej, wyrys i wypis z Rejestru gruntów oraz zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przy każdym ze składników należy wskazać na szacunkową wartość składnika majątkowego, przy czym ruchomości składające się na wyposażenie mieszkania można wskazać ogólnie.
 
Reasumując, nic nie stoi na przeszkodzie aby w postępowaniu sądowym dokonać podziału tylko części majątku dorobkowego małżonków. Wówczas w stosunku do pozostałego majątku można dokonać podziału umownego, a gdy podział taki nie zostanie przeprowadzony, składniki majątkowe nadal będą stanowić współwłasność łączną. Sąd nie dokona jednak takiego podziału w odrębnym postępowaniu o jakie chyba Panu chodzi, aby przyznać już własność nieruchomości jednemu z małżonków, a o ewentualnych spłatach rozstrzygać w dalszym ciągu, w toku postępowania działowego.
 
Porady prawne
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-01-27
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Słowa kluczowe: podział majątku
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.