Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Podział majątku po rozwodzie lub separacji

Chcę dokonać podziału majątku wspólnego byłych małżonków w sądzie. Czy jeśli taki podział będzie po rozwodzie, to czy może nastąpić w dowolnym terminie, i jakie będą koszty związane z takim podziałem, jakie są potrzebne dokumenty?

Podział majątku małżeńskiego, tzw. dorobkowego, może nastąpić po ustaniu wspólności majątkowej, która następuje m. in. po rozwodzie. Podział ten może nastąpić albo na mocy umowy między małżonkami, z tym że jeżeli do majątku wspólnego należy nieruchomość wówczas umowa powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego, lub na mocy orzeczenia sądu.
O podziale majątku sąd może orzec w wyroku rozwodowym, na wniosek jednego z małżonków, a sąd uzna, że przeprowadzenie tego podziału w tym postępowaniu, nie spowoduje nadmiernej zwłoki (gdy brak jest między byłymi małżonkami niejasności co do składników i wartości majątku wspólnego). Po orzeczeniu rozwodu, także może być przeprowadzone postępowanie o podział majątku.
 
Co ważne roszczenia z tego tytułu nie ulegają przedawnieniu, co oznacza, że każdy z małżonków może w każdym czasie żądać podziału majątku. W celu przeprowadzenia postępowania o podział majątku wspólnego, każdy z małżonków może wnieść wniosek o podział majątku wspólnego do sądu rejonowego, który jest właściwy ze względu na miejsce podziału majątku. Można domagać się w tym wniosku podziału majątku wspólnego na dwie równe części (co do zasady udziały małżonków w majątku wspólnym są równe) albo ustalenia nierównych udziałów małżonków w tym majątku, a także ustalenia, jakie wydatki i nakłady zostały poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty i odwrotnie, i z tego tytułu podlegają zwrotowi. Do wniosku należy dołączyć wszelkie dokumenty lub ich kopie, związane z majątkiem, który ma podlegać podziałowi. Dokumentami takimi będą np. w przypadku nieruchomości – odpis z księgi wieczystej, w przypadku np. pojazdu, kserokopia dowodu rejestracyjnego, itp. Oprócz wskazanych dokumentów potwierdzających prawo własności, można też określić ich szacunkową wartość (np. na podstawie informacji z biur nieruchomości, giełd samochodowych, itp.). We wniosku o podział majątku należy powołać się także na wyrok ustanawiający rozwód, gdyż z chwilą uprawomocnienia się tego wyroku, pomiędzy byłymi małżonkami nastąpiła rozdzielność majątkowa, a tylko po powstaniu rozdzielności można żądać podziału majątku. Do wniosku należy także załączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej. Jest to opłata stała w kwocie 1.000 złotych, chyba że wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, wówczas pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych.
 
Porady prawne
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2009-11-30
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze, Procedura sądowa
Słowa kluczowe: podział majątku
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.