Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Podział majątku pomiędzy byłymi małżonkami

Od roku jestem rozwiedziona, z winy męża (znęcał się nad rodziną, ma za to wyrok). Z małżeństwa mamy dwoje dzieci, wynajmuję z dziećmi mieszkanie, alimenty na dzieci to 500 zł. Były mąż mieszka we wspólnym domu, który przepisała nam podczas trwania małżeństwa jego matka. W akcie notarialnym jest zapis na byłego męża i na mnie. W domu pozostały także wszystkie meble i sprzęt, gdyż były mąż nie wydał mi ich i zmienił zamki w drzwiach. Do chwili obecnej jestem tam zameldowana wraz z dziećmi. Jak przeprowadzić podział takiego majątku, jakie są koszty, co muszę zrobić?

Zgodnie z art. 31 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Co do zasady, przedmioty majątkowe nabyte przez darowiznę należą do majątku odrębnego każdego z małżonków, chyba że darczyńca inaczej postanowił. Skoro zatem nieruchomość została darowana na oboje małżonków, wchodzi w skład majątku dorobkowego. Małżonkowie do czasu podziału majątku dorobkowego mają takie same prawa i mogą rozporządzać swobodnie rzeczami wchodzącymi w skład tego majątku. Były małżonek nie może ograniczać prawa do dysponowania rzeczami wchodzącymi w skład majątku wspólnego drugiemu ze współmałżonków. Działanie opisane w stanie faktycznym może nosić uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, polegającego na przywłaszczeniu sobie powierzonych rzeczy.
 
Sam podziału majątku dorobkowego można dokonać na dwa sposoby:
 1. w sądzie - w postępowaniu o podział majątku dorobkowego
 2. w drodze umowy pomiędzy byłymi małżonkami.
Oba przypadki są prawnie skuteczne, jednakże w obu są różne koszty jakie trzeba ponieść w związku z podziałem, W przypadku umownego podziału majątku pomiędzy małżonkami, jeżeli nieruchomość wchodzi w skład majątku dorobkowego, konieczne jest sporządzenie podziału w formie aktu Oczywiście w akcie notarialnym może być ustalony jedynie częściowy podział, dotyczący tylko nieruchomości jak i podział całego majątku dorobkowego. Kwotę taksy notarialnej można negocjować z notariuszem, jednakże maksymalna taksa notarialna liczona jest od wartości majątku podlegającego podziałowi. Przy wartości 60.000 zł maksymalna taksa notarialna wynosi 1.010 zł + 0,4% od nadwyżki pow. 60 tys. zł. Do tak wyliczonej taksy notarialnej należy doliczyć także 22% podatku VAT oraz koszty wypisów oraz koszty zmian w księgach wieczystych. Łączne koszty zatem uzależnione są głównie od wartości nieruchomości jako głównego składnika podlegającego podziałowi.
  
W przypadku postępowania sądowego o podział majątku, składając wniosek o podział majątku uiszcza się:
 • Opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych - pobiera się od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej.
 • Opłatę stałą w kwocie 300 zł - jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału majątku
W przypadku gdy istnieje zgodny plan podziału majątku, wówczas wnioskodawcą są oboje małżonkowie, gdy jednak nie ma możliwości porozumienia się pomiędzy nimi, wówczas należy samemu sporządzić plan podziału i wówczas uiścić opłatę sądową w wysokości 1.000 złotych. W przypadku podziału majątku należy wyszczególnić składniki majątku podlegające podziałowi, a także określić dokumenty potwierdzające tytuł własności. W przypadku nieruchomości konieczne będzie dołączenie wypisu z księgi wieczystej, wyrys i wypis z Rejestru gruntów oraz zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przy każdym ze składników należy wskazać na szacunkową wartość składnika majątkowego, przy czym ruchomości składające się na wyposażenie mieszkania można wskazać ogólnie.
 
Porady prawne
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2009-10-09
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Słowa kluczowe: majątek osobisty, majątek wspólny, majątek
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.