Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Zawarcie małżeństwa przez uprawnionego do alimentów może skutkować zmianą lub ustaniem obowiązku alimentacyjnego

Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Słowa kluczowe: alimenty

W tym roku pobieramy się z moją narzeczoną, Ona otrzymuje alimenty oraz dodatkowe stypendium socjalne, gdyż nie pracuje a studiuje zaocznie. Ja pracuje i moje dochody są wyższe, co skutkuje tym, że po ślubie moja żona nie będzie mogła pobierać alimentów (z powodu małżeństwa) ani stypendium (bo przekraczamy wysokość dochodu na osobę w rodzinie). Ale czy w tej sytuacji nie jest dobrym pomysłem rozdzielność majątkowa, aby moja żona nadal mogła pobierać te świadczenia? Słyszałem, że podpisuje się umowę u notariusza która kosztuje maksymalnie 400 zł aby mogła nastąpić rozdzielność.

Zgodnie z art. 47 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Faktycznie zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej wiąże się z kosztami ok. 400 zł za jej sporządzenie przed notariuszem. Umowa taka jednak powoduje, że pomiędzy małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa (chyba, że jest to umowa rozszerzająca), co nie wpływa bezpośrednio na uprawnienia alimentacyjne istniejące w stosunku do małżonków. W myśl art. 27 k.r.o. na małżonkach ciąży obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny i to niezależnie od istniejącego pomiędzy nimi ustroju majątkowego małżeńskiego. Zawarcie związku małżeńskiego nie wywołuje wprost skutków w zakresie obowiązku alimentacyjnego jaki ma rodzic względem dzieci.
Zobowiązany do alimentów rodzic może jednak, na podstawie art. 138 k.r.o. w związku ze zmianą stosunków żądać zmiany umowy lub orzeczenia sądowego przewidującego obowiązek alimentacyjny, poprzez obniżenie lub ustanie tego obowiązku. Ponadto w myśl art. 133 k.r.o. rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Skoro na małżonku i to niezależnie od istniejącego ustroju majątkowego ciąży obowiązek przyczynienia się do zaspakajania potrzeb rodziny, to zawarcie małżeństwa może stanowić podstawę do uznania, iż nie zachodzą przesłanki do dalszego trwania obowiązku alimentacyjnego.
 
Reasumując, naszym zdaniem zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej, powodującej powstanie miedzy małżonkami rozdzielności majątkowej, nie stanowi podstawy do dalszego niezmiennego trwania obowiązku alimentacyjnego. Jeżeli chodzi o stypendium, to jest ono przyznawane na mocy uchwały władz uczelni, która określa warunki jego przyznania oraz utraty, stąd w poszczególnych uczelniach są różne uregulowania w tym zakresie. Naszym zdaniem także w tym przypadku, w razie zawarcia umowy majątkowej pomiędzy małżonkami powodującej powstanie rozdzielności, dochód w rodzinie będzie liczony w oparciu o uzyskiwane dochody obojga małżonków, bez względu na istniejący ustrój majątkowy małżeński pomiędzy nimi.  
 
Porady prawne / Pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2009-09-16
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Słowa kluczowe: alimenty
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.