Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Wina orzeczona w wyroku rozwodowym nie ma wpływu na podział majątku dorobkowego małżonków

Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Słowa kluczowe: wina umyślna, wina

Mam zamiar z żoną się rozwieść. Chcemy aby rozwód był bez orzekania o winie. Chcemy także dokonać podziału majątku. Zasadniczo już wszystko mamy ustalone. Jednakże ostatnio dowiedziałem się o rzeczach, które uzasadniałyby winę mojej żony. Czy jeżeli zdecyduję się na rozwód z jej winy, to czy mam rozumieć, że w świetle prawa wszystko wniesione do małżeństwa będzie absolutnie do podziału 1/2? Czy nasze "porozumienie" będzie tylko wiążące w przypadku rozwodu bez orzekania o winie? Co zdarzyłoby się w kwestiach finansowych(w moim przypadku) jeśli nie zgodzę się na rozwód (w innych kwestiach już wiem). Czy nastąpiłby jakikolwiek podział majątku, gdy zdecyduję się na separację

Zgodnie z art. 31 § 1 Krio (Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Czyli co do zasady wszystko co zostało nabyte przez Państwa w trakcie małżeństwa, należy do majątku wspólnego.
Prawo stosuje domniemanie prawne, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.
Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym. Oznacza to, że można żądać podziału majątku w taki sposób, aby uwzględnić przyczynienie się każdego z małżonków do jego powstania.
Podział majątku dorobkowego małżonków nie ma nic wspólnego z kwestią zawinienia związaną z rozpadem małżeństwa. Podział majątku jest niezależny od ustalenia winy rozkładu pożycia małżeńskiego. Orzeczenie winy w wyroku rozwodowym ma skutki finansowe w zakresie obowiązku alimentacyjnego. Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego (alimentów). Ponadto jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. Sytuacja ta stanowi rozszerzenie obowiązku alimentacyjnego, gdyż w przypadku orzeczenia winy, małżonek, który nie ponosi winy za rozkład pożycia małżeńskiego, może żądać alimentów od małżonka winnego, w gdy w wyniku rozwodu jego sytuacja majątkowa uległa pogorszeniu.   
Orzeczenie winy ma także ten skutek, że obowiązek alimentacyjny co do zasady wygasa w razie zawarcia przez małżonka rozwiedzionego małżeństwa, a także w przypadku, gdy małżonek rozwiedziony nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni. Jeżeli orzeczono winę małżonka, to w stosunku do niego nie ma zastosowania to ograniczenie alimentacyjne związane z upływem 5 letniego okresu wypowiedzenia.
 
Separacja powoduje tak samo jak rozwód ustanie wspólności majątkowej. Zgodnie z art. 35 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Podstawowym zatem warunkiem dokonania podziału majątku dorobkowego małżonków jest aby ustała wspólność ustawowa. Następuje to po orzeczeniu rozwodu lub separacji, ale także w wyniku zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej przewidującej ustanie wspólności ustawowej. Sąd orzekając rozwód lub separację, na wniosek jednego z małżonków może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Jeżeli sąd nie dokona takiego podziału w wyroku rozwodowym, wówczas małżonkowie mogą dokonać podziału umownego lub złożyć odpowiedni wniosek do sądu w tym zakresie.
 
Porady prawne / Pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2009-04-01
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Słowa kluczowe: wina umyślna, wina
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.