Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Kontrola wydatkowania alimentów przysługujących małoletniemu dziecku

Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Słowa kluczowe: alimenty

Jestem po rozwodzie i nie mieszkam z synem ani z jego matką. Płacę alimenty (800 zł/m-nie) na syna (16 lat) i myślę, że nie są one w pełni wykorzystywane na potrzeby mojego dziecka. Chcę złożyć wniosek o kontrolę nad środkami finansowymi ale nie wiem do kogo zaadresować i jakiej treści ma być ten wniosek.

Wszelkimi sprawami związanymi z ochroną praw nieletniego dziecka, zajmuje się sąd rodzinny (opiekuńczy). Do niego można kierować wnioski w sprawie ochrony praw nieletniego dziecka, a także w zakresie zmian opieki czy zamieszkiwania dziecka. Wniosek do sądu winien zawierać zgodnie z art. 126 § 1 k.p.c. takie elementy jakie są wymagane od każdego pisma procesowego:
 1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 2. oznaczenie rodzaju pisma;
 3. osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
 4. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 5. wymienienie załączników.
Podstawę prawną Pańskiego wniosku stanowić może art. 147 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), zgodnie z którym, jeżeli dobro pozostającego pod opieką tego wymaga, sąd opiekuńczy wydaje niezbędne zarządzenia dla ochrony jego osoby lub majątku aż do czasu objęcia opieki przez opiekuna; w szczególności sąd opiekuńczy może ustanowić w tym celu kuratora.
Nie mniej jednak naszym zdaniem powołanie kuratora dla kontroli wydatkowania alimentów otrzymywanych na małoletnie dziecko przez rodzica, z którym dziecko zamieszkuje, w opisanym stanie faktycznym wydaje się mało prawdopodobne. Należy pamiętać, że kwota alimentów nie stanowi środków, które muszą być w 100% wydatkowane tylko na samo dziecko. Alimenty mają pomóc w utrzymaniu dziecka, w tym także w partycypowaniu w kosztach utrzymania dziecka ponoszonych przez rodzica, np. kosztach czynszu, mediów, a także kosztów wyżywienia. Żaden przepis nie określa czy to stopnia partycypacji dziecka w ogólnych kosztach utrzymania, czy też stopnia w jakim środki pieniężne pochodzące z alimentów mają być wprost przekazane na konkretne zakupy na rzecz dziecka. Alimenty płacone przez jednego z rodziców służą do zaspakajania potrzeb małoletniego dziecka, w tym także podstawowych potrzeb życiowych. Warto zaznaczyć, ze rodzic może wykonywać swój obowiązek alimentacyjny wobec dziecka w całości lub w części przez osobiste starania o jego utrzymanie lub wychowanie (art. 135 § 2 k.r. i o.). Te osobiste starania posiadają - oprócz niewymiernej wartości moralnej i uczuciowej dla dziecka - określoną wartość materialną, dającą się przeliczyć na środki pieniężne.
 
Porady prawne / Pomoc prawna
 
ZLEĆ NAM ODZYSKANIE TWOICH PIENIĘDZY / PROWADZENIE SPRAWY / PRZYGOTOWANIE PISMA
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2009-03-12
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Słowa kluczowe: alimenty
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.