Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Jak ustanowić rozdzielność majątkową bez rozwodu lub separacji

Jestem w związku małżeńskim (wspólnocie majątkowej) od kilku lat. Z małżeństwa tego mamy dwójkę  małoletnich dzieci. W związku z chęcią podjęcia działalności gospodarczej i sprzeciwem żony (obawy, niechęć) rozważam zawarcie umowy rozdzielności majątkowej. Ja nie chcę rezygnować z działalności gospodarczej, a żona obawia się ryzyka i trudno jest nam dość do konsensusu. Nie mam możliwości brania kredytu na działalność w obecnej sytuacji bez zgody żony. Chcę mieć wolną rękę.

Co do zasady, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).
Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Oczywiście trwająca wspólność ustawowa nie wyklucza zaciągania przez Pana zobowiązań w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jednakże wierzyciele w przypadku znacznych zobowiązań (głównie banki i instytucje finansowe) wymagają zgody współmałżonka na zaciągnięcie takiego zobowiązania. Wynika to z treści art. 41 § 2 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), zgodnie z którym, jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt. 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa. Nie może jednak w takim przypadku prowadzić egzekucji z majątku wspólnego małżonków.
 
Jedynym wyjściem w czasie trwania małżeństwa aby mógł Pan zaciągać samodzielnie zobowiązania jest ustanowienie rozdzielności majątkowej. Rozdzielność taką można ustanowić przez sąd lub poprzez zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej.  Zgodnie z art. 47 k.r.o. małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa. Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana. W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej. Jest to najszybsza forma ustania wspólności majątkowej, gdyż po zawarciu takiej umowy następuje rozdzielność majątkowa. Koszt sporządzenia takiej umowy to ok. 400 zł, przy czym można z notariuszem umówić się na stawkę niższą (kwota 400 zł to najwyższa taksa notarialna za sporządzenie takiej umowy, do kwoty taksy należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22% oraz koszty sporządzania odpisów aktu notarialnego). Po jej zawarciu powstaje rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami (wspólny pozostaje dotychczasowy majątek dorobkowy), jednakże winien Pan zaciągając zobowiązania zawsze informować wierzycieli o fakcie zawarcia takiej umowy. Gdyby żona nie wyrażała zgody na zawarcie takiej umowy, może Pan złożyć pozew do sądu o orzeczenie rozdzielności majątkowej.
Musi Pan jednak wskazać na ważne powody w pozwie oraz uiścić opłatę sądową. Wydanie postanowienia o rozdzielności majątkowej przez sąd na żądanie jednego z małżonków nie wyłącza zawarcia przez małżonków umowy majątkowej małżeńskiej (np. rozszerzenie lub zniesienie rozdzielności majątkowej). Zgodnie z art. 27 pkt. 6 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku, o kosztach sądowych w sprawach cywilnych od wniosku od pozwu w sprawie ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej pobiera się opłatę stałą w kwocie 200 zł. Jednakże sąd może powództwo takie odrzucić, gdyż może nie dopatrzyć się owych ważnych powodów. 
 
Porady prawne / Pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2008-12-11
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Słowa kluczowe: rozdzielność majątkowa
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.