Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Wysokość alimentów zależy od potrzeb dziecka oraz możliwości finansowych zobowiązanego

Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Słowa kluczowe: alimenty

Rozstałem się z moja dziewczyną, z którą mam wspólne dziecko, które obecnie ma dwa latka. Jakie alimenty będą jej przyznane? Matka jest juz po jednym nieudanym związku, z którego ma juz syna i pobiera z tego tytułu alimenty. Poza tym pracuje, posiada spory majątek i żyje we wspólnym gospodarstwie z rodzicami. Ja natomiast spłacam kredyt hipoteczny i mam inne opłaty kredytowe. Chciałem ugodowo dawać jej po 500 zł ale nie jest z tego zadowolona. Poza tym chciałbym mieć dziecko przy sobie jak najczęściej.

Świadczenia alimentacyjne o jakich mowa nie przysługują matce dziecka a małoletniemu dziecku. Z uwagi jednak na fakt, iż dziecko jest małoletnie, do czasu uzyskania pełnoletniości są one wypłacane na ręce rodzica (przedstawiciela ustawowego małoletniego), który dzieckiem się opiekuje. Z tego też powodu nie ma znaczenia dla wysokości alimentów orzekanych w stosunku do Pana jako ojca dziecka, to czy matka dziecka posiada majątek. Obowiązek alimentacji dzieci przez rodziców ma swoje źródło w więzi rodzinnej stron i w żadnej mierze nie powinien być uzależniony od stanu stosunków majątkowych wiążących zobowiązanego z osobami trzecimi, tym samym fakt zamieszkiwania w gospodarstwie z rodzicami przez matkę dziecka nie może rzutować na wysokość obowiązku alimentacyjnego.
Rodzice mogą być zwolnieni od świadczeń alimentacyjnych w stosunku do dziecka tylko wtedy, gdy dziecko posiada własny majątek, a dochody z tego majątku wystarczają na całkowite pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. We wszelkich innych wypadkach na rodzicach ciąży stanowczy obowiązek, ograniczony tylko ich możliwościami zarobkowymi i majątkowymi stosownie do art. 135 § 1 k.r.o. utrzymania dziecka.
Ogólna zasada obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dzieci została określona w art. 133 § 1 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Zgodnie z tym przepisem rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Jeżeli chodzi o wysokość alimentów, to także nie ma określonych przez przepisy prawa wysokości jakie są należne. Art. 135 § 1 k.r.o. wskazuje, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Sąd najwyższy w wyroku z dnia 12 listopada 1976 roku, sygn. akt III CRN 236/76, stwierdził, ze na wysokość alimentów nie mogą mieć wpływu obciążające pozwanego, takie jak zadłużenie bankowe, które nie mogą powodować ograniczenia należnych małoletniemu powodowi środków utrzymania i wychowania. Osoba bowiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, musi się z tym liczyć przy podejmowaniu wydatków i ich wysokość planować stosownie do posiadanych możliwości z uwzględnieniem wspomnianego obowiązku alimentacyjnego.
 
Górną granicą świadczeń alimentacyjnych są zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego (art. 135 § 1 k.r.op.), choćby nawet nie zostały w tych granicach pokryte wszystkie usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentacji. Jedynie brak po stronie zobowiązanego jakichkolwiek możliwości zarobkowych i majątkowych skutkuje oddaleniem powództwa o alimenty, mimo istnienia usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, chyba że sąd ustali, że zobowiązany może uzyskiwać dochody. Przy obowiązku alimentacyjnym chodzi nie tylko o samą wysokość uzyskiwanych w chwili orzekania dochodów, ale także o możliwości ich uzyskania. Jeżeli sąd dojdzie do przekonania, że np. ojciec dziecka może zatrudnić się w lepiej płatnej pracy, ale tego nie robi, żeby w ten sposób obniżyć swoje dochody i tym samym alimenty, sąd może to uwzględnić w wyroku.
 
Reasumując, wysokość alimentów zależy od potrzeb małoletniego dziecka i możliwości zobowiązanego. Z reguły sądy orzekają alimenty w graniach od kilkuset złotych do kwoty jednego tysiąca, aczkolwiek w razie gdy zobowiązany osiąga wysokie dochody lub posiada znaczny majątek orzeczenie wyższych alimentów jest jak najbardziej możliwe. Dziecko ma prawo do warunków życia zbliżonych z rodzicami.
 
Porady prawne / Pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2008-11-10
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Słowa kluczowe: alimenty
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.