Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Nie ma obowiązku rejestracji w USC ślubu zawartego poza granicami Polski

W grudniu będę brała ślub po raz drugi. Moje pierwsze małżeństwo zostało zawarte i rozwiązane przez rozwód poza Polską. Nie zarejestrowałam tego małżeństwa w Polsce ani nigdzie indziej. Czy wychodząc ponownie za mąż musze przedstawić papiery rozwodowe, czy wystarczy tylko akt urodzenia i potwierdzenie z Polski ze nie ma przeciwskazań do zawarcia małżeństwa?

Kwestie dotyczące rejestracji urodzeń, małżeństw oraz zgonów, a także sprawy dotyczące innych zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osób reguluje w Polsce ustawa z 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (dalej Prawo USC). Zgodnie z przepisami tej ustawy urodzenie, zawarcie małżeństwa lub zgon, które nastąpiły za granicą można zarejestrować w polskich księgach stanu cywilnego - dotyczy to zarówno wpisania treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego jak i wpisania np. zawarcia małżeństwa, orzeczenia rozwodu, które nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego. Co istotne nie ma prawnego obowiązku wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego w USC. Sporządzony poza granicami akt prawa stanu cywilnego może być, ale nie musi być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego – co nie wpływa na fakt istnienia małżeństwa lub jego rozwiązania, gdyż czynności te zgodnie z przepisami Prawa prywatnego międzynarodowego są ocenianie przez pryzmat prawa kraju, w którym czynności stanu cywilnego zostały dokonane.

 

 

Jeżeli zawarcie małżeństwa oraz rozwód zostały ważnie przeprowadzone zgodnie z prawem tego kraju, w którym czynności te były dokonywane, to zarówno zawarcie małżeństwa jak i jego rozwiązanie przez rozwód są prawnie skuteczne także w myśl polskiego prawa. Zatem zgodnie z polskim prawem jest Pani osobą rozwiedzioną, a nie panną (co wynikałoby z polskich akt USC, gdzie małżeństwo i rozwód nie zostały zarejestrowane). Zawierając obecnie małżeństwo winna Pani albo dokonać wcześniejszej rejestracji tych zdarzeń (małżeństwo i rozwód) w polskim USC albo przedstawić przy zawieraniu małżeństwa oprócz odpisu z polskiego USC także odpowiednie dokumenty potwierdzające fakt zawarcia małżeństwa oraz jego rozwiązania, które zostało zarejestrowane poza granicami (odpowiednik polskiego urzędu stanu cywilnego).

Zagraniczne akty stanu cywilnego mają taką samą moc jak polski akt stanu cywilnego stanowi dowód zdarzeń w nim stwierdzonych. Moc takiego zagranicznego aktu stanu cywilnego nie zależy od wpisania go do polskich ksiąg stanu cywilnego (transkrypcji), gdyż mają moc dowodową na równi z polskimi aktami stanu cywilnego.

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2014-05-25
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo administracyjne, Prawo rodzinne i opiekuńcze
Słowa kluczowe: USC, akta stanu cywilnego, rozwód, małżeństwo, transkrypcja, zaświadczenie USC
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.