Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

W razie zmiany stosunków można żądać zamiany wyroku alimentacyjnego

Jestem matką trojga małoletnich dzieci. Wyrokiem sądu została mi ograniczona władza rodzicielska na wniosek mojego męża. Zamierzam wystąpić do sądu o przywrócenie władzy rodzicielskiej, ponieważ ustały przesłanki jej ograniczenia. Wyrokiem sądu zostałam również zobowiązana do płacenia alimentów. Obecnie ja zajmuję się dziećmi zamiast męża, pomimo ograniczenia mi władzy rodzicielskiej, ale mimo to dalej przesyłam alimenty mężowi, który wydaje je na siebie. Czy mogę wnieść pozew do sądu o zniesienie ciążącego na mnie obowiązku alimentacyjnego i żądać alimentów od męża?

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci został określony w 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.), zgodnie z którym, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Z przepisu tego wynika jasno, że kwesta alimentacyjna dotyczy obojga rodziców. Należy jednak pamiętać, że obowiązek alimentacyjny względem małoletniego dziecka, które nie jest jeszcze w stanie się utrzymać samodzielnie, może polegać także w całości lub w części na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie. Spełnienie obowiązku alimentacyjnego zatem to nie tylko płacenie co miesiąc do rąk jednego z rodziców określonej kwoty pieniędzy, ale podstawą spełniania obowiązku alimentacyjnego jest zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków materialnych i wychowawczych do prawidłowego rozwoju. Z tego też względu, można stwierdzić, że rodzić, który zajmuje się wychowaniem dzieci na równi spełnia ten obowiązek z drugim rodzicem, który zapewnia tym dzieciom utrzymanie poprzez zapłatę kwoty alimentów. W opisanym przypadku, można powiedzieć, że spełnia Pani swój obowiązek alimentacyjny względem dzieci, skoro ponosi Pani obecnie wszelkie koszty ich utrzymania.

 

 

 

Jeżeli chodzi o zmianę orzeczenia zasądzającego alimenty, to zgodnie z art. 138 k.r.o., w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Tym samym w przypadku, gdy od ostatniego orzeczenia te stosunku uległy zamianie (np. dzieci obecnie są utrzymywane i wychowywane przez Panią a nie przez ich ojca, to mamy do czynienia ze zmianą stosunków). Jak najbardziej może Pani wystąpić z powództwem o uchylenie obowiązku alimentacyjnego jaki został orzeczony w stosunku do Pani, w zakresie obowiązku uiszczania comiesięcznej kwoty pieniędzy na ręce ojca dzieci, jednocześnie może Pani żądać aby obowiązek alimentacyjny został zmieniony w ten sposób, aby to ojciec zobowiązany był do zapłaty określonej kwoty alimentów.

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

 

 

Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.