Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Podział majątku po rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód

Przygotowuje się do podziału majątku po rozwodzie, od którego upłynęło już blisko kilka lat. Miałem z byłą małżonką wspólne mieszkanie i do tego każde z nas kwoty pieniężne na swoich rachunkach bankowych. Dwa lata po rozwodzie przepisałem swoją część wspólnego mieszkania na nasze wspólne dzieci. Czy przepisana część mieszkania będzie miała wpływ bądź znaczenie przy dalszym podziale majątku? Czy była małżonka może rościć jakieś prawa z tytułu zakupu po rozwodzie mieszkania (nabyłem je w krótkim czasie po rozwodzie). Czy do podziału majątku brany jest stan rachunków bankowych na dzień rozwodu czy przyjmuje się większy zakres historii rachunku? Jak długo po rozwodzie można rościć prawa do sum pieniężnych zgromadzonych na takich rachunkach bankowych?

Przede wszystkim z chwilą orzeczenia rozwodu  z mocy prawa powstała rozdzielność majątkowa między Panem a małżonką do której zastosowanie znajdują przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Z tego powodu upływ czasu nie ma znaczenia gdyż roszczenie o zniesienie współwłasności nie ulega przedawnieniu. Przedmiotem podziału jest majątek objęty wspólnością majątkową małżonków, istniejący w dacie jej ustania, czyli w chwili wydania orzeczenia orzekającego rozwiązanie małżeństwa przez rozwód i według  cen z daty podziału tego majątku.  Przepisana część udziału w mieszkanie będzie podlegała rozliczeniu w postępowaniu sądowym w opisanej przez Pana sytuacji dokonał Pan zbycia udziału w mieszkaniu podlegającego podziałowi między Pana i byłą żonę.

Stanowisko sądów w tej kwestii jest jednoznaczne i przyjmuje się, że rozliczeniu podlega też równowartość rzeczy lub praw objętych wspólnością, które zostały zbyte przez jednego z małżonków po ustaniu wspólności małżeńskiej, oraz równowartość rzeczy wspólnych utraconych np. w wyniku zniszczenia, za które weszło do majątku odszkodowanie ( zob. uzasadnienie uchwały SN z 19 maja 1989 r., III CZP 52/89, OSNCP 1990, nr 4-5, poz. 60). Dlatego też przy dokonywaniu rozliczeń między Państwem sąd uwzględni wartość udziału w lokalu którą Pan zbył. Nie będzie zaś decydował o jego fizycznym podziale itp.

 

 

Jeśli na rachunku bankowym znajdowały się w dniu orzeczenia rozwodu środki finansowe które stanowiły majątek wspólny to wówczas żona będzie mogła żądać ich rozliczenia w postępowaniu przed sądem jak i odwrotnie w przypadku gdy na rachunku żony znajdowały się środki wchodzące w skład majątku wspólnego. Sąd bada stan majątku istniejący w dacie orzeczenia rozwodu a więc środki finansowe zgromadzone na rachunku na ten dzień.

 

 

Co się zaś tyczy Pana kawalerki. Zasadą jest,  że skoro nabył Pan ją już po ustaniu wspólności to stanowi ona wyłącznie Pana własność. Jedynie Pana była żona może żądać zaliczenia na majątek wspólny podlegający podziałowi kwot pieniężnych przeznaczonych na jej zakup lecz tylko i wyłącznie wtedy gdyby udowodniła równocześnie, że  nabył Pan kawalerkę ze środków wspólnych np. dokonałby Pan przelewu środków wspólnych z rachunku bankowego na rachunek sprzedawcy kawalerki. Wówczas mogłaby żądać tylko zaliczenia takiej kwoty na poczet nakładu dokonanego przez Pana z majątku wspólnego na poczet majątku osobistego. Była małżonka nie ma żadnych prawa do własności Pana kawalerki poza ewentualnym wspomnianym rozliczeniem.

Roszczenia o podział majątku wspólnego nie ulegają przedawnieniu o czym wspominałem na wstępie a więc dotyczą także składników majątkowych jakim są środki pieniężne. Upływ czasu nie spowoduje, że Pana małżonka nie będzie mogła żądać podziału środków majątkowych jeśli stanowiły one w chwili rozwodu Państwa majątek wspólny.

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

 

 

Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.