Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Bank nie może się domagać spłaty kredytu od współmałżonka jeżeli nie wyrażał on zgody na jego zaciągnięcie

Jestem w małżeństwie od ponad 4 lat, nie mamy rozdzielności majątkowej. Czy jeżeli mąż weźmie kredyt (bez mojej zgody) w banku a potem z jakiegoś powodu nie będzie mógł go spłacić, to czy bank może domagać się spłaty ode mnie? Dodam, że kredyt ten jest dość znaczny i będzie odpowiednio zabezpieczony.

Zgodnie z treścią art. 31 § 1 k.r.o. z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Do majątku wspólnego małżonków należą w szczególności:

 

1)     pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

2)     dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

3)     środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Ustawodawca definiuje wspólność ustawową jako wspólność majątkową obejmującą dorobek małżonków. Pojęcie dorobku należy odczytać jako termin techniczny, oznaczający przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez jedno lub oboje małżonków. Pod pojęciem przedmiotu majątkowego należy rozumieć zarówno prawo majątkowe bezwzględne, jak i własność i inne prawa rzeczowe, jak i obligacyjne, np. wierzytelności.

 

 

Jeżeli chodzi o odpowiedzialność współmałżonka za zaciągnięcie zobowiązań przez drugiego współmałżonka to ewentualna odpowiedzialność za tak zaciągnięte zobowiązanie uzależniona jest od występowania ewentualnej zgody współmałżonka. Brak zgody współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązania przez drugiego współmałżonka powoduje, że ewentualna odpowiedzialność za długi zaciągnięte przez tego małżonka ograniczona jest do jego majątku odrębnego oraz określonych składników majątku wspólnego. Zgodnie z art. 41 § 2 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw (prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy), a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

 

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17.09.1998 roku sygn. akt I ACa 599/97 wynika, że przepis art. 41 par. 1 k.r.o. daje wierzycielowi możliwość żądania zaspokojenia się z majątku wspólnego wówczas, gdy dłużnikiem jest tylko jeden z małżonków. W przeciwieństwie do art. 10 k.r.o., przepis ten nie stanowi jednak podstawy do przyjęcia, że drugi małżonek staje się automatycznie współdłużnikiem. Wprowadza on jedynie odpowiedzialność drugiego małżonka za cudzy dług i nakłada na niego obowiązek znoszenia egzekucji z majątku wspólnego. Aby jednak mogło dojść do tej egzekucji konieczne jest nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi nie będącemu dłużnikiem w trybie art. 787 k.p.c.

 

 

Reasumując, w opisanym stanie faktycznym jeżeli Pani współmałżonek zaciągnął zobowiązanie bez Pani zgody, to wówczas za te zobowiązania co do zasady odpowiedzialność ponosi jedynie sam dłużnik - to jest tylko ten małżonek, który kredyt zaciągną. Wierzyciel ma możliwość dochodzenia swoich należności i zaspokojenia z majątku osobistego tego małżonka (dłużnika), a także z jego wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez niego z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z przysługujących mu praw. Wierzyciel nie może jednak domagać się spłaty długu od Pani.

 

Pozdrawiam

Jarosław Olejarz

Radca prawny

 

 

 

Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.