Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Rozwiązanie małżeństwa wymaga przeprowadzenia rozprawy

Od kilku lat zamieszkuje w UK. W Polsce pozostawiłem jednak rodzinę, tj. żonę z dzieckiem. Obecnie chciałbym rozwiązać to małżeństwo, gdyż nie mamy już praktycznie ze sobą żadnego związku. Jak mogę to zrobić bez niepotrzebnych procedur i czekania na rozprawy sądowe?

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że oboje posiadają Państwo obywatelstwo polskie i podlegają polskim przepisom prawnym. Zgodnie z art. 54. pkt. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku Prawo prywatne międzynarodowe, rozwiązanie małżeństwa podlega wspólnemu prawu ojczystemu małżonków z chwili rozwiązania małżeństwa. Będzie to zatem prawo polskie – czyli podstawą będzie ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Zgodnie z art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w przypadku gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego każdy z nich może żądać rozwiązania małżeństwa przez sąd. Innego sposobu na rozwiązanie związku małżeńskiego nie ma, gdyż przepisy polskiego prawa nie przewidują aby uprawnienie do rozwiązania małżeństwa posiadał inny organ niż sąd albo rozwiązanie małżeństwa możliwe było na podstawie umowy etc.

Nie wdając się w niepotrzebne szczegóły do rozstrzygnięcia pozostają zagadnienia proceduralne związane z postępowaniem przed sądem. Otóż, orzeczenia rozwodu może Pan żądać również przed sądem UK lecz Sąd ten na mocy powyższych ustaleń będzie zobowiązany stosować prawo polskie jako wspólne  prawo ojczyste Pana i małżonki. Nie muszę wyjaśniać, że takie rozwiązanie może dla Pana okazać się niezwykle kosztowne. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem dla Pana byłoby wystąpienie z pozwem rozwodowym do polskiego sądu.

 

 

Postępowanie w sprawie rozwiązania małżeństwa może się toczyć zasadniczo bez konieczności Pana obecności na posiedzeniach. Wyjątek ustanawia art. 428 § 1 k.p.c. ustanawiający zasadę, że w przypadku niestawiennictwa powoda na pierwszym posiedzeniu sądowym w sprawie o rozwód postępowanie ulega zawieszeniu. Celem uniknięcia takiego niekorzystnego rozstrzygnięcia sądu musiałby Pan jednokrotnie przyjechać na pierwsze posiedzenie sądowe do kraju lub ustanowić pełnomocnika w kraju który wziąłby udział w posiedzeniu zamiast Pana. Jeśliby Pan nie zamierzałby ustanowić pełnomocnika do prowadzenia sprawy to powinien Pan wskazać adres do doręczeń w kraju i ewentualnie osobę uprawnioną do odbierania korespondencji sądowej tak aby sąd mógł Pana prawidłowo wzywać do udziału w postępowaniu bez konieczności wzywania za pośrednictwem organów w Wielkiej Brytanii ( takie rozwiązanie jest dopuszczalne jak również przeprowadzenie dowodów z Pana udziałem w drodze pomocy prawnej w miejscu Pana pobytu lecz stosuję się do Pana wskazówek odnośnie jak najszybszego i najprostszego rozwiązania Pańskiego problemu ) a ustanowiona osoba do odbioru korespondencji powiadomiłaby Pana np. telefonicznie o terminie wyznaczonego pierwszego posiedzenia sądowego na które musiałby się Pan stawić. Ponadto, dużym uroszczeniem byłoby gdyby ewentualnie Państwo zgodnie wystąpili z żądaniem zaniechania orzekania o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Wówczas to Sąd orzeka rozwód bez przeprowadzania zbędnego postępowania dowodowego mającego na celu ustalenie winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego i wyrok rozwiązujący małżeństwo zapada już na pierwszym posiedzeniu. Warunkiem takiego rozwiązania jest aby z żądaniem zaniechania orzekania o winie wystąpili zgodnie oboje małżonkowie ( art. 57 § 2 k.r i o. ). Nie wiem jednak, czy Pańska małżonka przystanie na taką Pana propozycję.

 

 

Na marginesie należy zauważyć, że Pana obecność nie byłaby konieczna na sprawie rozwodowej gdyby z żądaniem rozwodu wystąpiła Pańska żona a Pan był stroną pozwaną. W takiej sytuacji postępowanie toczyłoby się bez Pana udziału i sąd wydałby wyrok w trybie zaocznym. Mankamentem takiego rozwiązania jest to, że nie uczestnicząc w rozprawie nie miałby Pan wpływu na treść rozstrzygnięcia co mogłoby spowodować niekorzystne dla Pana rozstrzygnięcia sądu.

 

Podsumowując najprostszą drogą do rozwiązania Pańskiego małżeństwa będzie ustanowienie pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego) i zlecenie mu sporządzenia pozwu rozwodowego oraz prowadzenia w Pana imieniu sprawy rozwodowej przed polskim sądem. Wówczas to nie będzie musiał Pan przyjeżdżać do Rzeczpospolitej Polskiej, a Pana interesy będą strzeżone przez profesjonalnego pełnomocnika. W braku takiego ustanowienia pełnomocnika będzie Pan musiał przyjechać co najmniej  jednokrotnie do kraju a w sporządzonym przez siebie pozwie będzie musiał Pan wskazać adres i ewentualnie osobę do doręczeń w kraju tak aby stało się możliwe zawiadomienie Pana przez sąd o wyznaczonym terminie pierwszego posiedzenia sądowego.

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

 

Podstawa prawna:

·         ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

·         ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku Prawo prywatne międzynarodowe,

·         ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego

 

 

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2013-12-25
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Słowa kluczowe: postępowanie cywilne, prawo międzynarodowe prywatne, rozwód, UK, Polska, rozwiązanie małżeństwa, postępowanie rozwodowe
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.