Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Znaczenie winy przy rozwodzie

Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Słowa kluczowe: rozwód, wina

Jestem w trakcie przygotowywania pozwu rozwodowego. Rozwód z uznaniem winy męża ułatwiłby mi unieważnienie małżeństwa kościelnego, nie mamy dzieci, ani nie mamy wspólnego majątku, jednak w początkowej fazie małżeństwa, przez konto męża przechodziły pieniądze (ja byłam na stypendium zagranicznym i z diet dawałam mu pieniądze, które on wysyłał mojej mamie), na kasę mieszkaniową. Moja mama zakupiła mieszkanie u dewelopera. Oczywiście kasa mieszkaniowa był to mały procent tych pieniędzy, ale zawsze. Mąż jest winny rozpadu małżeństwa, nie ma co do tego wątpliwości. Nie wiem co robić, czy zgodzić się na rozwód bez orzekania o winie i podziału majątku, czy tez próbować udowodnić jego winę (jako dowód mam maile z jego poczty). Czy w drugim przypadku moja mama nie będzie miała z nim problemów?

Orzeczenie winy w wyroku rozwodowym nie ma skutków w zakresie wzajemnych stosunków majątkowych małżonków, a w szczególności w zakresie podziału majątku dorobkowego po ustaniu wspólności ustawowej. Zgodnie z art. 31 k.r.o. z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.  Tym samym wszystko co zostało nabyte przez Państwa w trakcie trwania małżeństwa stanowi majątek wspólny małżonków, który po powstaniu rozdzielności majątkowej (np. poprzez rozwód), podlegać będzie podziałowi. Co do zasady prawo przewiduje, że udziały małżonków w majątku wspólnym są równe, czyli zasadniczo każdemu przysługuje ½ posiadanego majątku. W tym zakresie nie ma znaczenia czy orzeczono rozwód z winy jednego z małżonków czy też bez orzekania o winie.
 
Orzeczenie winy małżonka wywołuje jedynie modyfikację w zakresie obowiązku alimentacyjnego. Świadczenia alimentacyjne między rozwiedzionymi małżonkami stanowią kontynuację powstałego przez zawarcie małżeństwa obowiązku wzajemnej pomocy w zakresie utrzymania i trwają mimo rozwodu, aczkolwiek w postaci zmodyfikowanej. Zgodnie z art. 60 k.r.o. (kodeks rodziny i opiekuńczy), małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Czyli w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, obowiązek alimentacyjny powstaje tylko w przypadku gdy małżonek pozostaje w niedostatku.  Natomiast jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.
 
Reasumując, łatwiejsze i szybsze jest postępowanie bez orzekania o winie, zwłaszcza że nie posiadają Państwo małoletnich wspólnych dzieci. Jeżeli oboje wyrażają Państwo zgodę na rozwód, to postępowanie takie może odbywać się w formie uproszczonej. Pani mąż może bez względu na orzeczenie o winie, żądać zwrotu przekazywanych Pani matce pieniędzy, gdyż wynagrodzenie za pracę lub pochodne, stanowią majątek wspólny małżonków. Nie może Pani w tym przypadku zasłaniać się darowizną na rzecz matki, gdyż nie zgłosiła Pani takowej do urzędu skarbowego. Należy traktować przekazane środki jako forma albo pożyczki z obowiązkiem zwrotu albo bezpłatne przysporzenie. Nie niej jednak nastąpiło to kosztem majątku wspólnego, więc Pani mąż w razie podziału majątku może domagać się tych środków od Pani matki. Oczywiście samo mieszkanie nabyte przez Pani matkę, stanowi jej własność i tu nie ma znaczenia, czy nabyła je w całości z własnych środków czy też częściowo sfinansowane było z pieniędzy przekazanych przez Państwa. Na koniec oddam, że wydruk wiadomości z poczty elektronicznej nie stanowi co do zasady dowodu w sprawie, sąd może go przyjąć jako wskazujący na pewne okoliczności lecz łatwo go obalić.
  
Porady prawne / Pomoc prawna
 
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2008-06-17
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Słowa kluczowe: rozwód, wina
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.