Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Rozdzielność majątkowa małżonków ustanowiona za granicą obowiązuje także w Polsce

Zawarłam związek małżeński z obywatelem Tunezji. W kontrakcie małżeńskim mam zapis o rozdzielności majątkowej. Obecnie mam zamiar kupić nieruchomość w Polsce i chcę aby była ona tylko moją własnością. Czy mogę się w tym przypadku powołać na zapis w kontrakcie małżeńskim z Tunezji? Czy taki kontrakt jest honorowany również w Polsce, czy też muszę się inaczej zabezpieczyć? Mój mąż przebywa w Tunezji, a ja obecnie w Polsce.

Dokonując analizy Pani sytuacji prawnej zakładam skuteczne i ważne zawarcie kontraktu (umowy) ustanawiającego rozdzielność majątkową w Tunezji, tj. w formie przewidzianej przez tamtejszy Kodeks cywilny. Do oceny Pani sytuacji prawnej na gruncie prawa polskiego znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia  04 lutego 2011 roku Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 432), przewidujące normy kolizyjne  (regulujące sytuację prawną osób znajdujących się w położeniu podobnym do Pani) pomiędzy różnymi systemami prawnymi w przypadku zawarcia małżeństwa przez osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz osobę posiadającą obywatelstwo innego państwa.

 

 

 

W przypadku majątkowej umowy małżeńskiej podlega ona prawu wybranemu przez strony (zakładam brak dokonania wyboru prawa przez Panią i małżonka), a w przypadku  braku wyboru prawa do majątkowej umowy małżeńskiej stosuje się prawo właściwe dla stosunków osobistych i majątkowych między małżonkami z chwili zawarcia umowy  (zgodnie z art. 52 pkt. 2 ustawy Prawo prywatne międzynarodowe). Zgodnie zaś z treścią art. 51 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo prywatne międzynarodowe dla stosunków majątkowych i osobistych między małżonkami właściwe jest ich wspólne prawo ojczyste,  a w przypadku Pani i męża braku prawa wspólnego, prawo państwa w którym małżonkowie mają miejsce zamieszkania i przy jego braku ostatecznie prawo państwa w którym małżonkowie mają miejsce zwykłego pobytu (…).

 

 

W Pani przypadku z taką sytuacją mamy do czynienia i z uwagi na braku wyboru prawa przez Panią i męża przy zawieraniu omawianego kontraktu (umowy), konieczne będzie zastosowanie prawa państwa w którym  w chwili zawierania kontraktu mieli Państwo wspólne miejsce zamieszania, a jeśli takowego nie było, to prawo państwa w którym w chwili zawierania kontraktu mieli Państwo miejsce zwykłego pobytu. Miejscem tym zapewne była Tunezja - jak Pani wskazała w treści zapytania.  Zatem do wszelkich skutków prawnych ustanowienia rozdzielności majątkowej w drodze kontraktu (umowy) będzie miało zastosowanie prawo tunezyjskie.

 

 

W polskim systemie prawnym zawarcie umowy ustanawiającej rozdzielność majątkową wymaga zachowania aktu notarialnego (art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy) lecz przepis ten nie znajduje zastosowania albowiem zgodnie z art. 25 pkt. 1 ustawy Prawo prywatne międzynarodowe - forma czynności prawnej podlega prawu właściwemu dla tej czynności, a skoro ze względów wskazanych powyżej, jak ustaliłem właściwym jest prawo tunezyjskie na gruncie którego zawarty został kontrakt, to do ważności tej umowy – o ustanowienie rozdzielności majątkowej - nie jest konieczne dochowanie formy aktu notarialnego wymaganej przez prawo polskie.

 

Tym samym ustanowienie rozdzielności majątkowej zgodnie z prawem tunezyjskim jest skuteczne i wiążące także w Polsce.  Może więc Pani dokonać nabycia nieruchomości i wręcz powinna Pani przy sporządzaniu aktu notarialnego powołać się na treść kontraktu zawartego w Tunezji, oczywiście po uprzednim jego uważnym przeanalizowaniu (kontrakt taki powinien być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego). W tej sytuacji nabycie nieruchomości z zaznaczeniem nabycia jej do majątku osobistego w związku z wyraźnym powołaniem się na umowę małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową, spowoduje, że będzie ona zaliczona do Pani majątku odrębnego.

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

 

 

Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.