Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Małżonek może żądać zwrotu nakładów poczynionych na majątek osobisty współmałżonka

Moja żona złożyła pozew o rozdzielność majątkową, nie jesteśmy po rozwodzie ani nie mamy orzeczonej separacji przez sąd. Byliśmy małżeństwem 25 lat i utrzymywaliśmy się z gospodarstwa które przepisali rodzice mojej żony po ślubie oraz z prac dorywczych które wykonywałem i wszytko co zarobiłem wkładałem w gospodarstwo. Czego mogę żądać od żony?

Zgodnie z art. 31 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.) z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Oznacza to, że wszystko co małżonkowie nabyli w trakcie małżeństwa stanowi ich majątek wspólny, a to co posiadali przed zawarciem małżeństwa stanowi majątek osobisty każdego z małżonków. Prawo stosuje domniemanie, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym (art. 41 § 1 k.r.o.). W przypadku darowizny dokonanej przez rodziców Pana żony na jej rzecz, darowizna taka wchodzi w skład majątku osobistego obdarowanego, chyba że w akcie darowizny darczyńca postanowiłby inaczej.

 

W opisanym stanie faktycznym, po powstaniu rozdzielności majątkowej, przy podziale majątku, Pan jako współmałżonek może mieć jedynie ewentualne roszczenie o zwrot nakładów poczynionych na składniki majątku osobistego współmałżonka. Chodzi o sytuację, w której z majątku wspólnego małżonków zostały poczynione nakłady na majątek osobisty współmałżonka (np. były przeprowadzane modernizacje lub remonty przedmiotowej nieruchomości itp.). W myśl art. 45 § 1 k.r.o. każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Oczywiście, w postępowaniu sądowym o zwrot nakładów, małżonek który taki wniosek składa, będzie musiał wykazać odpowiednimi dowodami fakt i wysokość poczynionych nakładów. Sąd na podstawie zebranego materiału dowodowego będzie mógł wydać orzeczenie o zwrocie ewentualnych nakładów i ich wysokości.

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

 

Podstawa prawna:

 • art. 31 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 • art. 41 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 • art. 45 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2013-12-07
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Słowa kluczowe: kodeks rodzinny i opiekuńczy, podział majątku, majątek wspólny, wspólność majątkowa, rozdzielność majątkowa, zwrot nakładów
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.