Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Mieszkanie nabyte w trakcie małżeństwa stanowi majątek wspólny małżonków

Po zawarciu małżeństwa moja żona podpisała deklarację przystąpienia do spółdzielni mieszkaniowej. Spółdzielnia przydzieliła żonie mieszkanie na warunkach własnościowego prawa do lokalu. Spółdzielnia wyraziła zgodę później na przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu na własnościowe prawo. W trakcie rozwodu sąd stwierdził, że mieszkanie jest własnością wspólną nabytą w trakcie trwania małżeństwa. W chwili obecnej mieszkanie zostało wystawione na sprzedaż przez byłą małżonkę, która twierdzi że jest to jej mieszkanie, ponieważ dostała je od swojej matki. Czy faktycznie mieszkanie jest własnością byłej żony, czy też mogę wystąpić o jego podział?

Zgodnie z art. 31 ust. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.), z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Ponadto w myśl art.33 k.r.o ustawodawca wprowadził przedmioty lub składniki majątku, które należą majątku osobistego każdego z małżonków nawet jeżeli zostały nabyte w trakcie małżeństwa. Zgodnie z tym przepisem do majątku osobistego małżonków należą m. in. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił, a także przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Z opisu stanu faktycznego zawartego w treści zapytania wynika, że wszelkie sprawy związane z lokalem mieszkalnym (przyznanie prawa do lokalu, wykupienie lokalu mieszkalnego) nastąpiło po zawarciu związku małżeńskiego, tym samym zgodnie z ww. przepisami mieszkanie stanowi majątek wspólny małżonków. Ewentualnie małżonkowi może w takim wypadku przysługiwać uprawnienie do domagania się zwrotu nakładów poczynionych z majątku odrębnego na majątek wspólny (np. przekazanie środków na wkład mieszkaniowy, które pochodziły by z majątku odrębnego). Podobne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia z dnia 6 lutego 2003 roku (sygn. akt IV CKN 1721/2000) stwierdzając, że w obowiązującym systemie prawa rodzinnego można przyjąć domniemanie faktyczne, że przedmioty nabyte w trakcie wspólności małżeńskiej przez jednego z małżonków, zostały nabyte z majątku dorobkowego - na rzecz małżeńskiej wspólności majątkowej; natomiast nabycie rzeczy z majątku odrębnego musi wynikać nie tylko z oświadczenia dokonującego transakcji małżonka, ale także z całokształtu okoliczności tego nabycia.

Jeżeli zatem lokal mieszkalny został nabyty (wykupiony) po zawarciu związku małżeńskiego, w którym obowiązywała zasada wspólności ustawowej, mieszkanie to co do zasady stanowi majątek wspólny małżonków. Jeżeli małżonek twierdzi inaczej musi on wykazać, że tak nie jest (ciężar dowodowy jest po stronie małżonka, który twierdzi, że mieszkanie stanowi jego majątek odrębny). Nawet sam fakt, że umowa zostałaby podpisana tylko przez jednego z małżonków, a drugi małżonek nie zostałby wpisany do księgo wieczystej, nie stanowi jeszcze o tym, że przedmiotowa nieruchomość nie weszła do majątku wspólnego.

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 16 października 1997 roku (sygn. akt I CKU 130/1997) stwierdził, że w sytuacji gdy nieruchomość nabyta została w czasie trwania związku małżeńskiego, a małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej, zasadą jest, że wchodzi ona do majątku wspólnego (art. 32 ust. 1 k.r. o.). Odstępstwa od zasady sformułowanej w art. 32 ust. 1 k.r. o. nie może uzasadniać jedynie okoliczność, że stroną umowy był tylko jeden z małżonków, a także okoliczność, że tylko jeden z małżonków ujawniony został w księdze wieczystej. Wyjątki wyliczone zostały bowiem wyczerpująco w art. 33 k.r. o.

Jarosław Olejarz
Radca prawny

 

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2013-09-16
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Słowa kluczowe: porady prawne, majątek wspólny, majątek odrębny małżonków, małżeństwo, rozwód, podział majątku
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.