Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

W przypadku osoby nieznanej z miejsca pobytu należy ustanowić kuratora

Mam sprawę w sądzie dot. ustalenia wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego na syna, który obecnie jest pełnoletni i się nie uczy. Przebywa on od kilku lat za granicą i nie ma z nim zadniego kontaktu. Próbowałem odnaleźć syna ale bez skutku. Czego można się spodziewać na takiej rozprawie? Co w przypadku kiedy syn nie stawi się na rozprawie?

Nie stawienie się strony co do zasady nie tamuje biegu postępowania. Art. 455 k.p.c. (kodeksu postepowania cywilnego) wprost określa, że w sprawach pomiędzy rodzicami a dziećmi, rozprawa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron. Brak stawiennictwa story w postępowaniu cywilnym ma ten skutek, że sąd może dokonać rozstrzygnięcia na podstawie dokonanej oceny dotychczasowych dowodów, w tym, może uznać określone okoliczności za przyznane przez stronę. Wiele jednak zależy od przyczyny nie stawienia się strony, tzn. czy została ona prawidłowo powiadomiona.

 

 

W przypadku osoby, która jest nieznana z miejsca pobytu ustanawia się kuratora. W tym wypadku zgodnie z treścią art. 144 § 1 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane. W sprawach o roszczenia alimentacyjne, jak również w sprawach o ustalenie pochodzenia dziecka i o związane z tym roszczenia, przewodniczący przed ustanowieniem kuratora przeprowadzi stosowne dochodzenie w celu ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu pozwanego.

 

 

Przede wszystkim konieczne będzie ustalenie, czy zachodzą przesłanki do ustanowienia kuratora czy też nie. Warunkiem ustanowienia kuratora (co jest wymogiem dalszego prowadzenia postepowania jeżeli miejsce pobytu pozwanego nie jest znane) jest uprawdopodobnienie, że miejsce pobytu strony nie jest znane. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2006 roku sygn. akt II CSK 86/05 stwierdził, że ustanowienie kuratora jest możliwe jedynie w tym przypadku, gdy istnieje wyłącznie wątpliwość co do miejsca pobytu strony. Dla ustanowienia kuratora nie jest wystarczające oświadczenie strony zainteresowanej ustanowieniem kuratora, że nie utrzymuje kontaktu z drugą stroną i nie zna miejsca jego pobytu, ponieważ twierdzenia jednej strony nie stanowią o spełnieniu przesłanki uprawdopodobnienia. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 15.12.2010 roku sygn. akt II Cz 150/10 stwierdził, że dowód doręczenia pisma z adnotacją, że adresat wyprowadził się, powołany jako jedyny dowód na okoliczność, że miejsce pobytu strony nie jest znane, również nie odpowiada wymogom należytego uprawdopodobnienia, w takiej sytuacji wskazane byłoby przeprowadzenie np. wywiadu we właściwym urzędzie pocztowym.

 

 

W opisanym zatem stanie faktycznym najważniejszym będzie uprawdopodobnienie, że miejsce pobytu nie jest znane. W tym celu strona może wystąpić do Wydziału Udostępniania Informacji Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA o udzielnie informacji o adresie zameldowania pozwanego. Inną możliwością jest powołanie dowodu z przesłuchania świadka, który potwierdzi, że pozwany nie mieszka w Polsce i nie jest znane miejsce jego pobytu. Jest to o tyle istotne, że ustanowienie kuratora, jeśli nastąpiło bez dostatecznego uprawdopodobnienia, że miejsce pobytu strony nie jest znane, powoduje nieważność postępowania[1].  Jednocześnie z chwilą ustanowienia kuratora on działa w miejscu pozwanego, dbając o zabezpieczenie jego interesów.

 

Porady prawne

www.SerwisPrawa.pl

 


[1]Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 kwietnia 1998 roku syn,. akt. III CKU 12/98

 

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2012-08-28
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze, Procedura sądowa
Słowa kluczowe: alimenty, kurator, zniesienie alimentów, uprawniony do alimentów, niestawiennictwo, nieznany z miejsca pobytu
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.