Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Podział majątku po powstaniu rozdzielności majątkowej w wyniku separacji

Czy mogę złożyć wniosek do sądu o zniesienie współwłasności, jakie konsekwencje niesie ta forma podziału. Wyjaśniam: sprawa dotyczy mieszkań własnościowych (dwóch w różnych miejscowościach i o różnej wartości). Ze względu na koszty dotyczące podziału majątku przez sąd wolałabym z korzystać z tańszej formy uregulowania sprawy. Czy w momencie złożenia wniosku, wnioskujący muszą być zgodni co do podziału majątku? Druga sprawa to pozew do sądu o separację - czy ta sprawa stanowić będzie rozdzielność majątkową?

Odpowiadając na pytanie dotyczące separacji. Zgodnie z art. 64 (1) § 1 kro (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, chyba że ustawa stanowi inaczej. W myśl natomiast art. 54 § 1 kro, orzeczenie separacji powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej. Dopiero z chwilą powstania pomiędzy małżonkami rozdzielności majątkowej, istnieje możliwość podziału majątku wspólnego małżonków. Wynika to z art. 35 kro, zgodnie z którym, w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.
 
Istnieje kilka ogólnych zasad podziału majątku wspólnego małżonków. Przede wszystkim podział taki może odbyć się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy małżonkami (w formie aktu notarialnego, gdyż mieszkania stanowią nieruchomości, a własność nieruchomości można przenieść jedynie poprzez umowę zawartą w formie aktu notarialnego – należy ponieść wówczas opłaty notarialne). Drugą drogą jest postępowanie sądowe w zakresie podziału majątku wspólnego. Tutaj jednak także może to odbyć się na zasadzie uzgodnień pomiędzy dwojgiem małżonków, którzy przedstawiają zgodny plan podziału majątku wspólnego podlegającego podziałowi (wówczas opłata sądowa wynosi 300 zł), albo w wyniku arbitralnego orzeczenia sądowego w tej sprawie (w razie złożenia wniosku o podział bez zgodnego planu podziału, opłata sądowa wynosi 1.000 zł).  W razie tego ostatniego podziału, to sąd na podstawie zebranych i przedstawionych przez małżonków dowodów, orzekał będzie o tym podziale, zgodnie z zasadami przewidzianymi w kodeksie postępowania cywilnego oraz kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a w sprawach nie uregulowanych w nim, zgodnie z odpowiednimi przepisami o zniesieniu współwłasności określonymi w kodeksie cywilnym.
 
Art. 43 § 1 krio określa, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jest to domniemanie prawne, które może zostać obalone w postępowaniu sądowym. Z chwilą ustania wspólności ustawowej (np. w wyniku separacji) wspólność ta - dotychczas bezudziałowa - uległa przekształceniu. Od tej chwili małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym, stanowiącym ich dorobek, niezależnie od tego, w jakim stopniu każdy z nich przyczynił się do jego powstania (Postanowienie Sądu najwyższego z dnia 24 października 1996 roku, sygn. akt II CKU 10/96).
 
W postępowaniu o podział majątku wspólnego małżonków, wartość własnościowego prawa do lokalu określa się według cen uzyskiwanych w uczciwym obrocie (aktualna cena rynkowa); od tak ustalonej wartości odlicza się nie uiszczoną część kredytu przypadającą na koszt budowy lokalu należącego do majątku wspólnego (Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 sierpnia 1988 roku, sygn. akt III CRN 72/88).
 
Obliczenie zatem wartości do podziału majątku wspólnego, polegałoby na ustaleniu aktualnej wartości mieszkania na rynku, pomniejszonej o obciążenia kredytowe a następnie tak uzyskana wartość podlegała by równemu podziałowi pomiędzy małżonków. W ten sposób należałoby podzielić wszystkie posiadane nieruchomości, a następnie wyliczyć różnicę pomiędzy wartością majątku przejętego przez każdego z małżonków. W ten sposób można określić wysokość ewentualnych spłat przypadających dla określonego małżonka.
 
Powyższe rozważania odnoszą się do podziału majątku wspólnego, przy domniemaniu równego udziału w majątku wspólnym każdego z małżonków. Należy jednak wspomnieć, że z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.
  
Porady prawne
 
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2008-05-13
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Słowa kluczowe: separacja, podział majątku
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.