Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Ograniczenie lub cofnięcie świadczenia emerytalnego w przypadku uzyskiwania przychodu

Kategoria: Prawo finansowe, Majątek i pieniądze
Słowa kluczowe: emerytura, emeryt

Jestem emerytem i pracuję, ponieważ spędza mi sen z oczu fakt, że mogę przekroczyć dopuszczalną kwotę zarobkowania i zostanie mi zabrana emerytura. Bardzo proszę o dokładne wyjaśnienia mojej sytuacji.  Czy do dochodu wlicza się zawsze odprawę emerytalną, nagrody jubileuszowe?  Jakie są konsekwencje gdy np. przekroczy się dopuszczalną kwotę o 100 zł. lub więcej?  Co to znaczy że zostanie zabrana emerytura? Czy składki zdrowotne i na ubezpieczenie emerytalno rentowe też się wlicza?

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku, o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przychody (to znaczy kwota brutto przed odprowadzeniem składek i podatku) z umowy o pracę, zlecenia i innych rodzajów działalności zarobkowej stanowiącej tytuł do objęcia ubezpieczeniem społecznym mogą spowodować zmniejszenie lub zawieszenie prawa do wcześniejszej emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy – w zależności od ich wysokości. Przepisy zatem obejmują także nie tylko czysty dochód z tytułu wynagrodzenia o pracę, ale także inne świadczenia, np. nagrody, odprawy itp. które stanowią tytuł do objęcia ubezpieczeniem społecznym.
Jeśli przychody przekroczą przewidziany w przepisach limit zarobków miesięcznych w wysokości 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia (od 1 grudnia 2007 r. 1.892,40 zł), to emerytura zostanie zmniejszona o kwotę przekroczenia tego limitu, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia wynoszącą 413,37 zł w przypadku emerytury. Nie ma znaczenia o jaką kwotę przychód przekroczy owe 70% przeciętnego wynagrodzenia, nawet jeżeli przekroczenie będzie dotyczyć 1 zł, ZUS zmniejszy kwotę emerytury o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o 413,37 zł.
 
Jeśli kwota przychodu miesięcznego przekroczy 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (od 1 grudnia 2007 r. 3.514,50 zł), to prawo do świadczenia zostanie zawieszone całkowicie, co oznacza, że nie będzie Pani otrzymywać emerytury.
Graniczne kwoty rocznego przychodu w 2007 r. wyniosły:
- 70 proc. przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2007 r. – 22 176,90 zł,
- 130 proc. przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2007 r. – 41 185,40 zł.
Do limitu określonego w przepisach wlicza się nie tylko kwotę przychodów, lecz także świadczenie wypłacane przez ZUS.
 
Zgodnie z art. 103 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach, do zawieszenia lub zmniejszenia świadczenia emerytalnego nie mają zastosowania przepisy w stosunku do emerytów, którzy ukończyli 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), z zastrzeżeniem ust. 2a. Przepis ten mówi, że prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego. Jednym słowem jeżeli nie jest Pani osobą korzystającą z wcześniejszej emerytury i nie jest Pani zatrudniona u swojego ostatniego, to nie mają do Pani zastosowania przepisy o ograniczeniu lub wstrzymaniu wypłaty świadczeń emerytalnych.
 
Porady prawne
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2008-01-25
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo finansowe, Majątek i pieniądze
Słowa kluczowe: emerytura, emeryt
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.