Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Podatek od sprzedaży mieszkania otrzymanego w spadku od osoby niespokrewnionej

Kategoria: Prawo podatkowe
Słowa kluczowe: podatek od spadków i darowizn

W 2007 roku zmarła osoba, która pozostawiła mi w testamencie mieszkanie (nie byliśmy w żaden spokrewnieni - należę do tzw. III grupy podatkowej). W dniu styczniu 2008 roku testament został uznany przed sądem, ja go przyjąłem – wyrok się uprawomocnił się. Czy sprzedając odziedziczone mieszkanie i jednocześnie przeznaczając pieniądze z jego sprzedaży na spłatę kredytu innej nieruchomości lub zakup innego mieszkania będę zobligowany zapłacić podatek, jeżeli tak to w jakiej wysokości?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.  W zakresie obowiązku podatkowego od spadku, Pana sytuacja uzależniona będzie od skorzystania lub nieskorzystania z ulgi podatkowej w tym zakresie. Jeżeli skorzystał Pan z uprawnienia do ulgi przewidzianego w art. 16 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którym, w przypadku nabycia własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nierucho­mość, spółdzielczego własnościowego pra­wa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego przez osoby zaliczane do III grupy podatkowej, które sprawowały opiekę nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, na podstawie pisemnej umowy z podpisem notarialnie poświadczonym, przez co najmniej dwa lata od dnia poświadczenia podpisów przez notariusza, nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. W przypadku nabycia części (udziału) budynku mieszkalnego lub lokalu albo udziału w spółdzielczym prawie do budynku mieszkalnego lub lokalu ulga przysługuje stosownie do wielkości udziału.
Ulga powyższa, przysługuje osobom, które łącznie spełniają następujące warunki:
 1. nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
 2. nie przysługuje im spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
 3. nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
 4. będą zamieszkiwać będąc zameldowanymi na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku i nie dokonają jego zbycia przez okres 5 lat:
 Jeżeli zatem skorzystał Pan z ulgi i ma zamiar Pan zbyć mieszkanie, to wówczas ulga ta Panu nie przysługuje, gdyż nie spełnia Pan ustawowych przesłanek. Konieczne będzie wówczas złożenie deklaracji podatkowej lub korekty do tej deklaracji i zapłata podatku na zasadach ogólnych.
 
Jeżeli ulga od podatku od spadków i darowizn Panu nie przysługiwała, z uwagi na nie spełnienie ustawowych przesłanek określonych w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn, i zapłacił Pan podatek od spadków i darowizn, może Pan zbyć nieruchomość i z tego tytułu nie musi Pan płacić podatku, niezależnie na jaki cel przeznaczy Pan środki z tytułu sprzedaży.
 
Porady prawne / Pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2008-03-03
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo podatkowe
Słowa kluczowe: podatek od spadków i darowizn
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Polecana kancelaria prawna
Kancelaria radców prawnych
Kadron
Kancelaria Adwokacka
Informacja o kancelarii pochodzi z Bazy prawników SerwisPrawa.pl
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.