Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Umorzenie należnego podatku od sprzedaży mieszkania

W 2001 roku wraz z mężem nabyliśmy wspólnie mieszkanie, w którym byliśmy zameldowani od 2001 roku do czerwca 2007 roku. W marcu tego roku małżonek umową darowizny przepisał mi swoja połowę mieszkania, które sprzedałam w czerwcu 2007 roku. Po sprzedaniu zaciągnęliśmy kredyt dokładając pieniądze ze sprzedaży, zakupiliśmy kolejne, większe mieszkanie. Biuro nieruchomości, które nas obsługiwało (pomagało sprzedać nam mieszkanie) wysłało nas z oświadczeniem o tym, iż w ciągu 2 lat kupimy nowe mieszkanie do Urzędu Skarbowego. Jak się okazało na miejscu, to prawo już nie obowiązuje i należy zapłacić podatek od sprzedaży mieszkania. Mieszkanie sprzedaliśmy za 135.000 zł, więc mam do zapłacenia koło 12.000 zł. Pani w urzędzie skarbowym doradziła, aby wystosować oświadczenie do Naczelnika z opisem sytuacji i powołać się na, że w danej nieruchomości byłam zameldowana powyżej 12 m-cy. Oświadczenie złożyłam pod koniec czerwca i nie wiem czy mogę spodziewać się odpowiedzi pisemnej czy też powinnam zgłosić się do urzędu. Prawda jest taka, że nie posiadamy takich pieniędzy i chcielibyśmy uniknąć ich zapłaty. Czy mam jakiekolwiek szanse na pozytywne rozpatrzenie i czy urząd odpowiada pisemnie na takowe oświadczenia?

Oczywiście urząd powinien odpowiedzieć pisemnie na Pani wniosek, co wynika z art. 126 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, który stanowi, że sprawy podatkowe załatwiane są w formie pisemnej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.Zgodnie z art. 139 Ordynacji podatkowej, załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawianych przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie.

Czyli w Pani przypadku w ciągu miesiąca powinna Pani otrzymać stanowisko Naczelnika. W obecnej sytuacji może Pani wystąpić do Izby Skarbowej ze skargą na brak odpowiedzi, lub skierować ponownie pismo do Naczelnika, z prośbą o wydanie decyzji w zakresie umorzenia należności podatkowych. Co do możliwości umorzenia należności podatkowych, to zastosowanie w tym przypadku ma art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym, organ podatkowy, na wniosek podatnika, który nie prowadzi działalności gospodarczej (tu zastosowanie ma art., 67b), w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może:

 1. odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
 2. odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a;
 3. umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

We wniosku o umorzenie podatku, należy w uzasadnieniu opisać stan faktyczny oraz wykazać, że nie ma Pani środków na zapłatę należnego podatku, opisując i dokumentując (ważne aby dołączyć do wniosku odpowiednie dokumenty potwierdzające fakty, na które się Pani powołuje) swoją trudną sytuację życiową. W zakresie terminu odpowiedzi organu skarbowego, zastosowanie będą miały ww. przepisy Ordynacji podatkowej.

Porady prawne / Pomoc prawna
www.SerwisPrawa.pl   

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-09-21
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo podatkowe
Słowa kluczowe: podatek, podatek od spadków i darowizn, podatek dochodowy, podatnik, rozliczenie podatkowe, PIT, formularze podatkowe, podatkowe prawo
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.