Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Podatek od darowizny otrzymanej w Polsce

Moje pytanie dotyczy ustawy o podatku od spadków i darowizny a zwłaszcza zmian w tej ustawie obowiązujących od stycznia 2007. Mam podwójne obywatelstwo, polskie i brytyjskie i od czternastu lat przebywam na terenie UK. Wszystkie moje dochody są na terenie UK. Jestem także posiadaczem nieruchomości na terenie UK. W okresie kiedy jeszcze mieszkałem w Polsce moja matka w drodze darowizny przekazała mi jedną czwarta nieruchomości (wszelkie opłaty zostały uiszczone w terminie). Nigdy nie dokonałem oficjalnego wyrejestrowania się z miejsca stałego pobytu w Polsce. W UK nie ma obowiązku meldunkowego. W tym momencie moja matka planuje przekazać mi w drodze darowizny następną część nieruchomości, mając nadzieje, że nie będę musiał płacić podatku od tej operacji. Mam stale kontakty z Polska, przebywam średnio dwa do trzech miesięcy w Polsce ale wszystkie dochody mam na terenie UK, nie mam także zamiaru kiedykolwiek sprzedać tej nieruchomości, która jest jedyną nieruchomością jakiej jestem współwłaścicielem na terenie Polski. Czy i na jakich warunkach mogę skorzystać ze zwolnienia od podatku od darowizny?

Zgodnie z art. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne własność rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny, polecenia darczyńcy. Dla obowiązku podatkowego nie ma zatem znaczenia, czy nabywającym rzecz lub prawa majątkowe jest obywatel Rzeczpospolitej Polskiej czy innego kraju. Istotne jest to aby rzecz podlegająca darowiźnie (w tym przypadku nieruchomość znajdowała się na terytorium RP).


W dniu 1 stycznia 2007 roku weszła w życie nowela do ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn. Członkowie najbliższej rodziny są całkowicie zwolnieni z opodatkowania spadków i darowizn. Do kręgu najbliższej rodziny zaliczono małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Warunkiem zwolnienia od podatku od darowizny, będzie dokonanie zgłoszenia nieodpłatnego nabycia majątku, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne, należy je przekazać za pośrednictwem banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowej lub poczty, w celu udokumentowania dokonanej czynności.

Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:

 1. wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, nie przekracza kwoty wolnej od podatku, tj. 9.637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19.274 zł.
 2. gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

W 2007 roku weszła w życie także podpisana w 2006 roku pomiędzy Polską a Wielką Brytanią umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, stąd zapłacony podatek w Polsce nie będzie musiał być płacony ponownie w Wielkiej Brytanii.

Porady prawne / Pomoc prawna
www.SerwisPrawa.pl  

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-07-16
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo podatkowe, Prawo obce
Słowa kluczowe: podatek, podatek od spadków i darowizn, darowizna, spadek, obowiązek podatkowy, zobowiązanie podatkowe
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.