Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Podatek od darowizny mieszkania

Miesiąc temu moja żona sprzedała mieszkanie, które wcześniej dostała od babci w formie darowizny. Wiadomo, że ma teraz 2 lata na zakup innego mieszkania, bo zapłaci podatek. Czy wartość nowo zakupionego mieszkania ma być, co najmniej równa wartości mieszkania sprzedanego? Czy jeżeli tak, to czy wartości z momentu darowania, czy wartości sprzedaży (czyli aktualnej, rynkowej)? Czy kwota wydana na zakup nowego mieszkania musi być w gotowce, czy tez może pochodzić z kredytu?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Obowiązek podatkowy reguluje ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn. W przypadku przepisów ustawy od spadków i darowizn, w chwili dokonania darowizny nieruchomości notariusz nalicza należy podatek lub ustala prawo do przysługującego zwolnienia podatkowego. Zawiadamia on także urząd skarbowy w sprawie należnego podatku (art. 17 a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn - Obowiązek składania zeznań podatkowych nie dotyczy przypadków, w których podatek jest pobierany przez płatnika. Płatnikiem jest notariusz).Zgodnie z art. 16 ustawy od spadków i darowizn, w przypadku nabycia budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym:

 1. w drodze spadku lub darowizny przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej,
 2. w drodze spadku przez osoby zaliczane do II grupy podatkowej,
 3. w drodze spadku przez osoby zaliczane do III grupy podatkowej, sprawujące przez co najmniej dwa lata opiekę nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, na podstawie umowy zawartej z nim przed organem gminy,

– nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu.


Powyższa ulga, przysługuje osobom, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. nabywca jest obywatelem polskim lub ma miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy;
 3. nie dysponują spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu lub nie są właścicielami spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego;
 4. nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu;
 5. będą zamieszkiwać w nabytym lokalu lub budynku przez 5 lat:

Ustawa w art. 16 ust. 7 ustawy od spadków i darowizn, przewiduje, że nie stanowi podstawy do wygaśnięcia decyzji zbycie udziału w budynku lub lokalu na rzecz innego ze spadkobierców lub obdarowanych oraz zbycie budynku lub lokalu, jeżeli było ono uzasadnione koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych, a nabycie innego budynku lub uzyskanie pozwolenia na jego budowę albo nabycie innego lokalu nastąpiło nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia zbycia.
 

Tym samym, jeżeli w ciągu 6 miesięcy za środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania nabędą Państwo inny budynek, lub lokal mieszkalny albo uzyskają pozwolenie na budowę. W przeciwnym wypadku decyzja o zwolnieniu podatkowym wygaśnie i zajdzie konieczność zapłaty podatku od spadków i darowizn.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy od spadków i darowizn Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku. Kwota wolna od podatku to 9.637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej (tak jest w przypadku wnuczki).

Ustawa nie mówi wprost, czy całe środki uzyskane ze zbycia mieszkania mają zostać przekazane na zakup nowego mieszkania, ale biorąc pod uwagę wykładnię celowościową – tak właśnie należy rozumieć ten przepis. Czyli kwota uzyskana ze sprzedaży w całości powinna zostać przekazana na zakup nowego mieszkania (nie chodzi o wartość tylko kwotę uzyskaną ze sprzedaży). Istotne jest zachowanie tego 6 miesięcznego okresu, który należy rozumieć jako ok. 180 dni, czyli jeżeli zbycie nastąpiło np. 22 stycznia, 6 miesięczny okres upłynie 22 lipca tego roku (po 6 miesiącach). Dodatkowo zbycie musi być uzasadnione koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych, tzn. że jak miała osoba obdarowana zamieszkiwać przez okres 5 lat w darowanym mieszkaniu, to musi dalszy okres (do tych 5 lat) zamieszkiwać w nowym nabytym mieszkaniu (domu), gdyż celem zwolnienia podatkowego jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych.

Porady prawne / Pomoc prawna
www.SerwisPrawa.pl  

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-05-29
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo podatkowe
Słowa kluczowe: podatek od spadków i darowizn, mieszkanie, spadek, darowizna, podatek, ulga podatkowa, zaliczka na podatek, zbycie
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.