Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

[PIT-2010] Korekta zeznania podatkowego związanego ze sprzedażą spadku

Sprawa dotyczy podatku od spadku po rodzicach, po sprzedaży zgłoszonego w terminie do 30 dni w urzędzie skarbowym. Niecały rok wcześniej wykupiłem na własność mieszkanie. Czy można to połączyć ze sprzedanym spadkiem? Problem tkwi w tym, że nie ująłem tego faktu w rozliczeniu w zeznaniu podatkowym za 2010 rok.

W przypadku gdy w złożonym zeznaniu podatkowym za dany rok podatkowy nie zawarł Pan całości uzyskanych w danych roku podatkowym przychodów, co do zasady może Pan złożyć korektę zeznania podatkowego. Zgodnie z treścią art. 81 § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa, skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Podatnicy mogą wielokrotnie korygować deklaracje, możliwa jest także korekta już uprzednio skorygowanej deklaracji. Korekta deklaracji w podatkach powstających z mocy prawa w tym trybie prowadzi, co do zasady, do zmiany wysokości kwoty powstałego już zobowiązania podatkowego. Korygując deklarację w tych podatkach, podatnik ma prawo do zmniejszenia lub zwiększenia już powstałego zobowiązania ze skutkiem wstecznym. Na gruncie prawa podatkowego dokonanie korekty deklaracji podatkowej wywołuje takie skutki, jak złożenie pierwotnej deklaracji. W przypadku zwiększenia zobowiązania podatkowego konieczne będzie dokonanie wpłaty zobowiązania podatkowego w prawidłowej wysokości wraz z należnymi odsetkami od zaległości podatkowej jeżeli taka powstała (zwiększenie zobowiązania po korekcie deklaracji), liczonymi od terminu w jakim podatnik miał obowiązek złożyć pierwotną deklarację i uiścić należny podatek. Dopóki za dany okres rozliczeniowy nie zostanie wszczęte postępowanie kontrolne czy podatkowe, prawo do korekty jest niczym nie ograniczone.
 
Odnosząc się jednak do Pana pytania o możliwość skorzystania z ulgi związanej ze sprzedażą spadku, to z opisu stanu faktycznego naszym zdaniem wynika brak uzasadnienia do przyjęcia takiego stanowiska. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zaistnienia określonego zdarzenia, powodującego obowiązek naliczenia i wpłacenia w określonym terminie należnego podatku. Podatnik korzystając z ulgi podatkowej wyrażonej w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych może skorzystać tylko w tym zakresie w jakim ustawa na to zezwala. Ustawa jednoznacznie stwierdza, że środki uzyskane z określonego zdarzenia powodującego powstanie obowiązku podatkowego mogą być przeznaczone (w przyszłości) na określone w ustawie cele, aby podatnik mógł skorzystać z ulgi podatkowej. Np. uzyskując przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości środki można przeznaczyć tylko na nieruchomość zaspakajającą określone cele mieszkaniowe podatnik nabytą w okresie późniejszym, tj. po uzyskaniu przychodu.
 
Porady prawne / Pomoc prawna
 
 
ZLEĆ NAM ODZYSKANIE TWOICH PIENIĘDZY / PROWADZENIE SPRAWY / PRZYGOTOWANIE PISMA
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-09-11
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo podatkowe
Słowa kluczowe: podatek dochodowy, podatnik, rozliczenie podatkowe, PIT, formularze podatkowe, podatkowe prawo
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.