Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Korekta do zeznania - deklaracji podatkowej

W styczniu 2009 roku wynająłem mieszkanie na czas określony do stycznia 2010 roku. Przychody z tego tytułu miałem rozliczyć w swoim rocznym zeznaniu podatkowym, jednak nie zrobiłam tego. Chciałbym to rozliczyć, co powinnam teraz zrobić? Jak wykonać taką korektę? Jaki podatek zapłacę od kwoty 1.000 zł miesięcznie?

Korekta deklaracji następuje przez złożenie deklaracji podatkowej korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. W celu dokonania korekty składa się deklarację, która ma być skorygowana, zaznaczając w części A formularza pole – korekta formularza. Przepisy prawa nie określają terminu w jakim może zostać skorygowane zeznanie podatkowe.
 
Można zatem deklarację skorygować przez cały okres, w którym zobowiązanie podatkowe nie uległo przedawnieniu. Jednakże zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, Uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą. Po zakończeniu czasu trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej można dokonać korekty. W przypadku korekty po zakończeniu postępowania podatkowego korektę można złożyć jedynie w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego (jeżeli urząd wydał decyzję odnośnie zobowiązania podatkowego za dany rok, to nie można już skorygować zeznania za ten rok).
 
 
Wraz z korektą należy złożyć pismo zawierające uzasadnienie skorygowania deklaracji (pomyłka, zagubienie dokumentów, odnalezienie dokumentów, nieprawidłowa interpretacja przepisów, zmiana decyzji w zakresie odliczeń itp.).  Pismo kieruję się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wraz z oznaczeniem danych podatnika (imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania, numer NIP). Jeżeli korekta dotyczy obojga małżonków, pismo składają oboje małżonkowie.
 
 
Po skorygowaniu deklaracji podatkowej, jeżeli z korekty tej wychodzi różnica w zapłaconym podatku (niedopłata) podatnik zobowiązany jest do wpłaty należnego podatku wraz z odsetkami liczonymi za czas w jakim zobowiązanie podatkowe winno było zostać wpłacone w skorygowanej kwocie. Jeżeli chodzi o wysokość zobowiązania podatkowego jakie będzie Pani musiała wpłacić to zostanie ona wyliczona z deklaracji podatkowej, która podlega korekcie. Przy określaniu przychodów z tytułu umowy najmu lub dzierżawy rzeczy stawka podatkowa to taki przychód osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, zasadniczo podlega opodatkowaniu wg ogólnych zasad, tj. zgodnie z obowiązującą skalą podatkową.
 
Porady prawne
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-04-20
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo podatkowe
Słowa kluczowe: podatkowe prawo, deklaracja podatkowa, korekta deklaracji, zeznanie podatkowe, podatnik, obowiązek podatkowy
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.