Kalendarium: Brak wydarzeń na dziś
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Darowizna pieniędzy zwolniona może być z podatku, jeżeli jest udokumentowana przelewem bankowym

Kategoria: Prawo podatkowe
Słowa kluczowe: darowizna

Moja siostra i brat chcą przekazać mi w tym roku kwotę na zakup mieszkania. Czy dopuszcza się inną formę przekazania pieniędzy niż na moje konto? Jak duży podatek będę musiała odprowadzić do skarbowego i w jakim czasie od otrzymania ok. 100 tys. zł? Darowiznę mam otrzymać w dwóch ratach. Co poświadczy o pokrewieństwie, gdyż siostra zmieniła nazwisko oraz jakie jeszcze dokumenty będą potrzebne do uznania darowizny od najbliższych?

Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku, o podatku od spadków i darowizn, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:
  1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego oraz
  2. udokumentują - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość przekracza kwotę 9.637 zł (łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie) - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.
R E K L A M A
Zatem w opisanym stanie faktycznym jeżeli otrzymanie środków pieniężnych zgłosi Pani w terminie tych 6 miesięcy, do urzędu skarbowego i udokumentuje Pani tą darowiznę w formie potwierdzenia przelewu lub przekazu pocztowego, wówczas jeżeli darowizna będzie pochodzić od rodzeństwa, będzie Pani zwolniona z zapłaty podatku. Jeżeli darowizna od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości ostatnio nabytych dolicza się wartość nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Darowizna dokonana poniżej kwoty 9.637 zł (w stosunku do osób zaliczonych do I grupy podatkowej), nie podlega podatkowi, nie ma konieczności jej zgłaszania i udokumentowania. Kwotę wolną od podatku liczy się jednak  jako sumę otrzymanych darowizn od tej osoby lub po tej samej osobie, w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie.
 
Zgłoszenie dokonuje się na druku SD-Z2, który nie wymaga dołączenia żadnych załączników. Jednakże darowizna dla celów dowodowych winna zostać udokumentowana w formie umowy pomiędzy Panią jako osobą obdarowaną a darczyńcami. W zgłoszeniu wskazuje się stopień pokrewieństwa pomiędzy darczyńcą a obdarowanym oraz składniki majątku jaki otrzymano w formie darowizny, a w przypadku otrzymania środków pieniężnych informację o ich miejscu otrzymania (nazwę banku, SKOK). Środki przekazane w formie gotówkowej, nie korzystają ze zwolnienia podatkowego. W takim przypadku, jako osoba zaliczona do I grupy podatkowej (otrzymane od małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów), w zależności od wartości darowizny musiałaby Pani zapłacić podatek. W przypadku darowizny o wartości ponad 20.556 zł podatek oblicza się w wysokości 822 zł 20 gr i 7% od nadwyżki ponad 20 556 zł.    
 
Porady prawne
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-01-15
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo podatkowe
Słowa kluczowe: darowizna
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Wasze komentarze

® 2008 - 2014 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.