Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Także samoistny posiadacz nieruchomości, obiektu bodowlanego lub wyodrębnionej części jest podatnikiem podatku od nieruchomości

Kupiłem mieszkanie na własność hipoteczną wraz z prawem wyłącznego korzystania z miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym w podziemiu budynku i prawem wyłącznego korzystania z komórki gospodarczej. W akcie przeniesienia własności lokalu mieszkalnego jest zapisane, że prawo wyłącznego korzystania z miejsca postojowego w garażu i komórki gospodarczej wynika z uzgodnionego (z innymi kupującymi lokale mieszkalne w budynku ) sposobu korzystania z części nieruchomości wspólnej. Ponadto w akcie przeniesienia własności znajduje się oświadczenie, że właściciele innych lokali w budynku w przyszłości nie będą zgłaszać żadnych zastrzeżeń i roszczeń co do tak uzgodnionego sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej. Komórki i miejsca postojowe nie zostały wyodrębnione z nieruchomości wspólnej jako samodzielne nieruchomości. W księdze wieczystej nieruchomości wspólnej figuruję jako współwłaściciel tylko z tytułu własności lokalu mieszkalnego. Aktualnie urząd gminy upomina się abym zgłosił komórkę gospodarczą i miejsce postojowe do opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Skoro nie jestem właścicielem komórki i miejsca postojowego a tylko użytkownikiem części nieruchomości wspólnej zagospodarowanej w ten sposób, to czy w świetle ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jestem posiadaczem samoistnym zobowiązanym do opłacania podatku od nieruchomości. Jeżeli tak to dlaczego i z czego wynika, że jestem posiadaczem samoistnym?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku, o podatkach i opłatach lokalnych, podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych.
 
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie definiuje ani pojęcia współwłasności, ani posiadania samoistnego. To sprawia, że poszukując znaczenia tych pojęć trzeba sięgnąć do księgi drugiej kodeksu cywilnego, zawierającej zasadniczą część regulacji prawnej odnoszącej się zarówno do współwłasności, jak i do posiadania. Zgodnie z art. 336 k.c. posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny). Ustawodawca nakłada jednak obowiązek podatkowy podatku od nieruchomości na posiadacza samoistnego.
 
Zgodnie z art. 336 k.c. istotą posiadania samoistnego jest faktyczne władztwo nad rzeczą wykonywane w takich granicach, w jakich uprawniony jest czynić to jej właściciel, a które wyznacza art. 140 k.c. Koniecznej przesłanki posiadania nie stanowi efektywne w sensie gospodarczym korzystanie z rzeczy, wystarczające jest, aby dany podmiot znajdował się w takiej sytuacji, która potencjalnie pozwala mu na takie korzystanie.
 
Z powyższego wynika, że jeżeli na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielem), strona umowy, która na podstawie tej umowy włada częścią obiektu budowlanego (nieruchomości) na tyle z niego wyodrębnioną, że część ta może stanowić przedmiot obrotu prawnego, nawet wówczas, gdy nie stanowi odrębnej nieruchomości (rzeczy nieruchomej), podlega podatkowi od nieruchomości. Powyższy obowiązek podatkowy posiadacza samoistnego potwierdzony został także w uzasadnieniu wyroku z dnia 29 stycznia 2007 roku, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 2932/06).
Reasumując, naszym zdaniem jest Pan w świetle ustawy podatnikiem podatku od nieruchomości, a tym samym winien Pan odprowadzić należny podatek.  
 
Porady prawne / pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2009-05-13
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo podatkowe
Słowa kluczowe: podatek, podatek od nieruchomości, VAT, obowiązek podatkowy, zobowiązanie podatkowe, nieruchomość, część składowa, przynależność, garaż, miejsce postojowe
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.