Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Właściwość organów podatkowych

W dniu lutym b. roku otrzymałem od rodziców darowiznę środków pieniężnych (przelew).Darowizna będzie wykorzystana do tego, aby kupić mieszkanie. Wiem, że mam 6 miesięcy na zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego. Darowiznę powinienem zgłosić w urzędzie w miejscu zamieszkania w dniu otrzymania darowizny. Moje miejsce zameldowania jest inne niż miejsce zamieszkania, zatem czy po kupnie mieszkania i zmianie miejsca zamieszkania mogę zgłosić tą darowiznę w nowy urzędzie skarbowym? Jakie będą konsekwencje zgłoszenia darowizny w innym urzędzie skarbowym niż tym, pod który podlegałem w momencie otrzymania darowizny?

Właściwość organów podatkowych jest wyznaczana w oparciu o treść art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) według miejsca zamieszkania podatnika. Jednakże miejsce zameldowania nie jest jednoznaczne z miejscem zamieszkania podatnika. Fakt zameldowania stwarza jedynie domniemanie prawne wzruszalne, że określona osoba przebywa w określonym miejscu. Celem instytucji zameldowania jest wyłącznie administracyjny cel ewidencyjny (zob. art. 10. 2. ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku, o ewidencji ludności i dowodach osobistych ). Dlatego też należy podzielić pogląd wyrażony w orzecznictwie, że wyznacznikiem właściwości organu podatkowego jest zawierająca elementy obiektywne okoliczność zamieszkania w określonym miejscu a okoliczność zameldowania w określonej miejscowości nie może mieć automatycznie decydującego znaczenia.

Sam fakt przebywania w danej miejscowości bez zamiaru stałego w niej pobytu podatnika, czy też zameldowania podatnika na pobyt stały nie statuuje miejsca jego zamieszkania. O zamieszkiwaniu w jakiejś miejscowości można mówić więc wówczas, gdy występujące okoliczności pozwalają przeciętnemu obserwatorowi na wyciągnięcie wniosków, że określona miejscowość jest głównym ośrodkiem działalności danej dorosłej osoby fizycznej (Zob. wyrok NSA z dnia 16.04.2013r., sygn. akt II FSK 1658/11 opubl. Legalis nr 664336 ). Tak więc zeznanie podatkowe może Pan złożyć do właściwego Urzędu Skarbowego w Wrocławiu według miejsca Pana zamieszkania w rozumieniu powyżej przedstawionym. Jeśli zamierza Pan złożyć w/w zeznanie po zakupie mieszkania w którym zamierza Pan na stałe zamieszkać to proszę złożyć zeznanie do urzędu właściwego według starego miejsca zamieszkania we Wrocławiu albowiem zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 2 ppk c) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych z dnia 22 sierpnia 2005 roku (Dz. U. nr 165 poz. 1371)  - właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatku od spadków i darowizn ustala się m.in. w sprawach darowizny według miejsca zamieszkania nabywcy w dniu powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca jego pobytu w tym dniu.

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

 

 

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2014-02-23
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo podatkowe
Słowa kluczowe: Urząd Skarbowy, podatek, ordynacja podatkowa, podatnik, miejsce zamieszkania, miejsce zameldowania, zgłoszenie darowizny, darowizna
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.