Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych poza granicami Polski

Przebywam za granica kraju (Szwajcaria) tu pracuje, jestem zameldowana i tutaj też płacę podatek. Równocześnie jestem zameldowana w Polsce (gdzie nie dokonuje żadnego zeznania podatkowego). Czy powinnam dokonać w Polsce zeznania podatkowego, jeśli w najbliższym czasie nie zamierzam wracać do kraju, czy powinnam tez wymeldować się czasowo? Dodatkowym problemem jest sposób postepowania w przypadku dokonanej dla mnie darowizny. Moja babcia przepisała mi mieszkanie w darowiźnie. Jako wnuczka powinnam być zwolniona od ewentualnego podatku. Nigdy nie rozliczałam się podatkowo w Polsce, stad też żadne dane dotyczące mojej osoby nie są w posiadaniu urzędu skarbowego.

Zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz zasady i tryb nadawania NIP i posługiwania się nim określa ustawa z dnia 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Tekst jednolity Dz. U. z 2012, poz. 1314) - zwaną dalej ustawą o NIP, która weszła w życie z dniem 01.01.1996 r. Obecnie zgodnie z art. 5 ust. 2a ustawy o NIP zgłoszenia identyfikacyjnego nie dokonują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.

Wcześniej do roku 2012 przepisy wymagały rejestracji podatnika i nadania nr NIP, obecnie podatnicy będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej nie mają takich obowiązków. Wybrane dane zawarte w rejestrze PESEL, są danymi referencyjnymi, które są wykorzystywane przez administrację podatkową w celu identyfikacji osób fizycznych będących podatnikami lub płatnikami. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, niebędąca podatnikiem podatku VAT, objęta rejestrem PESEL, jest automatycznie rejestrowana w CRP KEP pod numerem identyfikacji podatkowej, na podstawie danych ewidencyjnych, które zostaną przesłane z rejestru PESEL. Odbywa się to bez jej udziału i nie wymaga jej inicjatywy.

 

Zasadniczo zgodnie z polskim prawem polski podatnik (polski rezydent podatkowy, osoba zamieszkała na terytorium Polski) podlega opodatkowaniu w Polsce od wszystkich swoich dochodów, również uzyskanych za granicą. Sytuację tę może zmienić umowa międzynarodowa zawarta z krajem, w którym dochód uzyskano.  Unikanie podwójnego opodatkowania realizowane jest w ten sposób, że zgodnie z postanowieniami prawa polskiego i z zachowaniem przewidzianych w nim ograniczeń (z uwzględnieniem dokonywanych zmian bez naruszenia podstawowych zasad) Polska zezwala osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce na zaliczanie na poczet należnych w Polsce podatków odpowiednich kwot podatków, zapłaconych poza granicami. Podatnicy osiągający dochody z zagranicy mają obowiązek dołączania do rocznego zeznania formularz PIT/ZG, w którym należy wskazać państwo z którego pochodzi dochód, wysokość tego dochodu a także ewentualnie wysokość podatku zapłaconego za granicą. Formularz PIT/ZG jest załącznikiem do zeznań PIT-36, PIT-36L oraz PIT-38.

 

 

W dniu 2 września 1991 roku w Bernie podpisana została Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Zgodnie z ogólną zasadą podatek dochodowy z tytułu pracy najemnej płaci się w tym Państwie, w którym podatnik ma miejsce zamieszkania. W rozumieniu Konwencji, określenie "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie" oznacza każdą osobę, która według ustawodawstwa tego Państwa podlega tam opodatkowaniu ze względu na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze, i obejmuje również to Państwo oraz każdą jednostkę jego podziału terytorialnego lub organ władzy lokalnej. Jednakże, określenie to nie obejmuje żadnej osoby, która podlega opodatkowaniu w tym Państwie tylko ze względu na dochód jaki osiąga ona ze źródeł położonych w tym Państwie lub z tytułu majątku położonego w tym Państwie. Aby zatem móc skorzystać z zapisów Konwencji należy mieszkać w Szwajcarii przez co najmniej pół roku podatkowego (183 dni), dobrze jest się także wymeldować ze stałego adresu zamieszkania w Polsce aby nie było w tym zakresie wątpliwości co do jurysdykcji podatkowej.

 

 

 

 

Odnosząc się do kwestii zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, to zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym w zakresie przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, zzgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. W takim przypadku to notariusz przekazuje kopię aktu notarialnego do urzędu skarbowego, stąd posadnik sam nie musi zgłaszać takiej darowizny aby skorzystać z ulgi podatkowej. Problem podatkowy w tym zakresie może powstać w przypadku zbywania przedmiotowej nieruchomości, jeżeli zbycie takie nastąpiłoby przed upływem 5 lat od końca roku podatkowego. walnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego. Obowiązek

 

Reasumując, w opisanym stanie faktycznym winna Pani wymeldować się z pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej aby nie było wątpliwości co do ewentualnej Pani rezydencji podatkowej. Nie musi Pani obecnie się rejestrować jako podatnik, gdyż obecnie z ewidencji PESEL Pani dane zostały przesłane do organów podatkowych. Co do rozliczenia się z dochodów osiąganych poza granicami Polski to niestety nie znamy całego stanu faktycznego i prawnego aby jednoznacznie stwierdzić, że takie obowiązek nie powstał, zwłaszcza jeżeli nadal Pani jest zameldowana w Polsce.

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

www.jk-legal.eu

 

 

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2013-02-24
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo podatkowe
Słowa kluczowe: podatek, unikanie opodatkowania, identyfikacja podatkowa, NIP, PESEL, Urząd Skarbowy, porady prawne, pomoc prawna
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.