Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Sam zakup materiałów budowlanych nie uprawnia do ulgi z tytułu budowy domu mieszkalnego

Kategoria: Prawo podatkowe
Słowa kluczowe: ulga podatkowa

W 2006 r. sprzedałem mieszkanie własnościowe ale przed upływem 5-ciu lat od nabycia. Wiem, że muszę zapłacić podatek chyba że tą kwotę przeznaczę na cele mieszkaniowe". Część kwoty wydałem na zakup działki budowlanej, a resztę chcę wydać na zakup materiałów budowlanych. Moje pytanie jest następujące, czy mogę kupić materiały budowlane i odliczyć tą kwotę od pieniędzy za mieszkanie ale nie mam pozwolenia na budowę (ani innych dokumentów - samą budowę chcę rozpocząć w późniejszym czasie). Czy urząd skarbowy może zakwestionować to odliczenie.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, z dnia 26 lipca 1991 r. Dz.U. Nr 80, poz. 350 (dalej u.p.d.o.f.), przed wejściem w życie ustawa z 16.11.2006 roku, o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz.U. Nr 217, poz. 1588, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, a także na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z treści przytoczonego przepisu wynika, że warunkiem skorzystania ze zwolnienia od podatku przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) u.p.d.o.f. jest m.in. zakup gruntu (udziału w gruncie), w określonym czasie, przeznaczonego pod budowę budynku mieszkalnego a także wydatkowanie środków na budowę własnego budynku mieszkalnego. Ustawodawca nie określił jakie dokumenty powinny zaświadczać o przeznaczeniu gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub że przeznaczyć można środki na budowę tylko w przypadku uzyskania odpowiedniego pozwolenia na budowę.
Jak stwierdził w uzasadnieniu wyroku z dnia 31.01.2007 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie sygn. akt  III SA/Wa 2692/06, należy przyjąć, iż przy ustalaniu przeznaczenia gruntu należy dopuścić wszystkie dowody i wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności, które pozwolą ustalić rzeczywiste przeznaczenie gruntu. Podobnie można per analogia zastosować taką interpretację do wydatkowania środków na budowę. To jednak na podatniku ciąży obowiązek wykazania wydatkowania kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych, w celu skorzystania z przewidzianej przez przepis ulgi. Podatnik powinien więc odpowiednio zabezpieczyć dowody stwierdzające poniesienie wydatków na cele mieszkaniowe i w razie potrzeby przedstawić dokumenty (rachunki), które potwierdzałyby fakt poniesienia wydatków na rozbudowę, remont, zakup mieszkania itp.
W tym zakresie organ skarbowy może zakwestionować wydatkowanie środków na zakup materiałów budowlanych, skoro nie podjął Pan żadnych działań w celu rozpoczęcia budowy. Jeżeli np. nie posiada Pan projektu i innych dokumentów związanych z planowaną budową, trudno bronić że właśnie przedmiotowe zakupione materiały (w określonej ilości), są właśnie przeznaczone na budowę określonej nieruchomości mieszkalnej, na którą skorzystał Pan z ulgi. Naszym zdaniem brak takich dokumentów potwierdzających, że zakupione materiały budowlane mają być przeznaczone na budowę, skutkować będzie obowiązkiem podatkowym w części w jakiej nie jest Pan w stanie udokumentować ich prawidłowego wydatkowania.
W powyższej sprawie proponujemy wystąpić do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o wydanie indywidualnej interpretacji, na podstawie art.14 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Tylko indywidualna interpretacja wydana przez właściwy organ podatkowy jest wiążąca dla podatnika oraz organów skarbowych.  
 
Porady prawne / Pomoc prawna
 
ZLEĆ NAM ODZYSKANIE TWOICH PIENIĘDZY / PROWADZENIE SPRAWY / PRZYGOTOWANIE PISMA
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2008-03-20
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo podatkowe
Słowa kluczowe: ulga podatkowa
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.