Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

W przypadku spadku otrzymanego po 12 maja 2006 roku nie musisz płacić podatku od spadku

Moja matka zmarła w sierpniu 2006 roku. W momencie śmierci posiadała na rachunku maklerskim akcje które wcześniej nabyła na GPW, aby móc spieniężyć posiadane przez moją matkę akcję przeprowadziłem w styczniu 2007 roku, w sądzie postępowanie spadkowe. Z wyrokiem z sądu przed upływem 30-tu dni udałem się do urzędu skarbowego i oczywiście musieliśmy zapłacić podatek od spadku i darowizn ponieważ matka zmarła przed wejściem w życie ustawy o zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn-z takiego założenia wyszedł urząd skarbowy. Podatek ten zapłaciliśmy marcu 2007 roku. Wiem, że wydane jest orzeczenie korzystne, stwierdzające, że nie musiałem płacić tego podatku, czy mogę jakoś odzyskać pieniądze z zapłaconego podatku? Ponadto z końcem lutego 2008 roku, otrzymałem z biura maklerskiego PIT 8C czyli informację o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. PIT otrzymałem ponieważ akcje które posiadała moja matka zostały przeksięgowane na mój rachunek maklerski. Z tego PITu wynikł duży przychód ponieważ biuro maklerskie przyjmuje jako koszt zakupu akcji zero złotych. Trudno mi się z tym pogodzić ponieważ raz zapłaciliśmy podatek od spadku, a teraz wynika że musimy dodatkowo zapłacić do końca kwietnia 2008 roku dużą kwotę.

Przełomowy wyrok WSA w Bydgoszczy dotyczący zwolnienia z podatku spadków nabywanych po 12 maja 2006 r.  Na początku grudnia 2007 r. WSA w Bydgoszczy orzekł, że zwolnienie z podatku dotyczy także spadków nabywanych przez członków najbliższej rodziny (małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę) po 12 maja 2006 r., a nie jak chciały organy podatkowe, jedynie nabywanych po 1 stycznia 2007 r. WSA w Bydgoszczy.  W związku z powyższym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa, podatnik może złożyć korektę deklaracji podatkowej, jeżeli powstała nadpłata podatku.
 
Zgodnie z art. 81 Ordynacji podatkowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Przyczyną korekty może być właśnie powołanie się na wyrok WSA i określenie zastosowania znowelizowanych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. W takim przypadku po skorygowaniu deklaracji podatkowej powstaje nadpłata podatku.
 
Jeżeli chodzi o wystawienie PIT 8c z biura maklerskiego, to naszym zdaniem biuro maklerskie przyjęło błędnie koszty zakupu akcji jako zero złotych. Naszym zdaniem biuro maklerskie winno przyjąć koszt zakupu akcji po cenie z dnia przyjęcia spadku, albowiem zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 28 lipca 1983 roku, o podatku od spadków i darowizn, obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze dziedziczenia z chwilą przyjęcia spadku, a zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 roku, o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów ustawy nie stosuje się do  przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Zatem ewentualny przychód ze zbycia tych papierów wartościowych (liczony jako różnica pomiędzy ceną nabycia a ceną zbycia), może stanowić podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przeciwne rozumowanie prowadziłoby do dwukrotnego opodatkowania tego samego nabycia prawa majątkowego jakim są papiery wartościowe.  
 
Porady prawne / Pomoc prawna
 
ZLEĆ NAM ODZYSKANIE TWOICH PIENIĘDZY / PROWADZENIE SPRAWY / PRZYGOTOWANIE PISMA
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2008-03-11
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo podatkowe
Słowa kluczowe: podatek od spadków i darowizn, spadek
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.