Jesteś tutaj:
Porady prawne
Prawo gospodarcze
18.06.2010 - Olejarz Jarosław

Jesteśmy 3 osobową spółką jawną, w której każdy wspólnik jest uprawniony do reprezentowania spółki tylko łącznie z innym wspólnikiem. Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie. Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki, przy czym każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały spółki prowadzić sprawy nie przekraczające zwykłego zarządu. Sprawy związane z zatrudnianiem oraz zwalnianie pracowników należą do kategorii spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu. Jeden ze wspólników jednoosobowo wydał polecenie służbowe pracownikowi na podstawie artykułu 42 k..p. powierzające inną pracę na czas 3 miesięcy. Czy powyższe polecenie Sąd może uznać za nieważne z uwagi ,że osoba je wydająca nie miała legitymacji do reprezentacji spółki (jednoosobowo)?

Prawo gospodarcze
16.06.2010 - Olejarz Jarosław

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest dwóch wspólników, wszystkie udziały są równe (brak uprzywilejowanych), objęte w równiej części przez każdego ze wspólników (po 50%). Czy zgromadzenie wspólników może przeznaczyć część zysku na wypłatę dywidendy dla jednego wspólnika, a część zysku przypadającą dla drugiego zatrzymać w spółce na zasilenie np. kapitału zapasowego? Oczywiście przy założeniu, obaj wspólnicy wyrażają na to zgodę.

Prawo gospodarcze
13.06.2010 - Olejarz Jarosław

Prowadzę działalność gospodarczą w formie spółki jawnej dwuosobowej. Wspólnik wypowiedział mi umowę spółki oraz chce likwidacji firmy. Największą wartością firmy są podpisane umowy oraz stworzona baza danych. Wspólnik nie zgadza się na wykup moich udziałów. Jak się bronić i od kiedy jest likwidacja, czy od momentu kiedy mi wypowiedziała umowę czy od momentu jak złoży wniosek o likwidacje w sądzie? Czy wspólnik sam może taki wniosek złożyć bez mojej zgody?

Prawo gospodarcze
26.05.2010 - Olejarz Jarosław

Właściciel jednoosobowej spółki cywilnej został skazany na karę pozbawienia wolności. Wyrok jest prawomocny, a właściciel osadzony w więzieniu. Jak zlikwidować firmę? Jak zwolnić pracowników, co pisać do US, ZUS?. Firma nie działa i nikt jej nie prowadzi?

Prawo gospodarcze
23.05.2010 - Olejarz Jarosław

Wykonuję produkty z branży zdobnictwa artystycznego na indywidualne zamówienia. Znalazłem zdjęcie podobnego produktu (mam 100% pewności) na opakowaniu przedmiotu innej firmy. Wzór został wykorzystany bez mojej wiedzy i zgody. Wzór nie jest przeze mnie opatentowany. Dodam, że w wyniku tej sytuacji nie poniosłem żadnych strat, nie wpłynęło to w żaden sposób na mój wizerunek. Czy przysługuje mi z tego tytułu jakieś odszkodowanie za wykorzystanie wizerunku mojej pracy?

Prawo gospodarcze
11.05.2010 - Olejarz Jarosław
Sporządzam likwidacje spółki jawnej, w której jest dwóch wspólników. Rozliczamy się na zasadach ogólnych. Jakie są obowiązki likwidatorów związane z likwidacją spółki jawnej?
Prawo gospodarcze
26.02.2010 - Olejarz Jarosław

W Krajowym Rejestrze Sądowym widnieję jako członek zarządu spółki akcyjnej, ale od wielu lat posługuję się pieczątką i tytułem prezesa zarządu. Wszelkie dokumenty są przeze mnie tak podpisywane a także zgodnie z organizacją w firmie, wszelkie sprawy załatwiam jako prezes zarządu, m. In. kieruję pracą zarządu, posiedzeniami itd. Jakie ewentualne skutki takie nieprawidłowości mogą powodować, chcę zaznaczyć, że jako prezes nie mam większych uprawnień związanych z reprezentacją.

Prawo gospodarcze
02.01.2010 - Olejarz Jarosław

W spółce jawnej, której jestem wspólnikiem jej dwaj pozostali wspólnicy stwierdzili, że przekazują mi dalsze kierowanie firmą. Było to zwykłe pismo przez nich podpisane, nie ma żadnej podjętej uchwały. Zaproponowałem prowadzenie spraw spółki przez wszystkich wspólników bez wynagrodzenia, na zasadzie podziału obowiązków z jak najlepszym wykorzystaniem kompetencji poszczególnych wspólników. Wszystkie moje dotychczasowe działania i decyzje miały na celu dobro i rozwój firmy. Wyznaczyłem zebranie wspólników i zaproponowałem, przydział uchwałą poszczególnych sfer działalności spółki wskazanym wspólnikom. Na spotkanie wspólnicy się stawili, jednakże uchwały nie zostały podjęte. Czy w związku z powyższym, mogę pisemnie poinformować wspólników, że przyjąłem do wiadomości, że zostało mi powierzone prowadzenie spraw. Podzieliłem pogląd wspólników z pisma, nadając temu oświadczeniu formę uchwały w zakresie prowadzenia spraw spółki.

Prawo gospodarcze
20.12.2009 - Olejarz Jarosław

Jestem wspólnikiem trzy osobowej spółki jawnej, w której każdy wspólnik jest uprawniony do reprezentowania spółki tylko łącznie z innym wspólnikiem. Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie. Pobrane zostały przez wspólników z rachunku bankowego pewne kwoty, w wysokości po ok.. 10 tys. zł. Ja traktuje to jako zaliczki na poczet zysku. Jeśli Tylko jedna wypłata jest zgodna z uchwałą wspólników. Z powyższego wynika, że bezprawne pobrane były te kwoty. Jak zmusić wspólników do szybkiego zwrotu bezprawnie pobranych kwot tj. co ma być istotą powództwa? Chcę szybkiego i skutecznego procesu bez zwrotów przez sąd do uzupełnienia. Wcześniej wyśle wezwanie do zapłaty. W sądzie nie będę miał pełnomocnika.

Prawo gospodarcze
13.12.2009 - Olejarz Jarosław

Jestem wspólnikiem spółki jawnej wraz z dwoma innymi osobami. Wspólnicy jednak dokonują pewnych czynności niezgodnych z ustawą o rachunkowości. Mimo mojego sprzeciwu, forsują na ślepo decyzje szkodliwe dla spółki. Grożą także rozwiązaniem spółki przez sąd, gdy się nie chcę zgodzić na ich działanie. Według mnie sąd spółkę rozwiąże przy braku należytej współpracy pomiędzy wspólnikami. Według mnie spółka winna działać zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, a tak nie jest. Jestem bezsilny, a ponoszę solidarną odpowiedzialność za to co się w spółce dzieje. Jak położyć kres tym działaniom?

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 14  
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.